Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


Vláda Bohuslava Sobotky na schůzi ve středu 31. května 2017 schválila nařízení, kterým dojde k zásadnímu zvýšení tarifních platů nejhůře placených zaměstnanců veřejného sektoru, zejména v  kultuře, sociálních službách, a to od 1. července 2017. Po více než roce a půl složitých vyjednávání odborů s vládou se tak úspěšně završilo úsilí odborů prosadit dosud nejvýraznější navýšení platů nejhůře placených zaměstnanců státu těchto oborů veřejného sektoru. Novu úpravou platových tabulek se tarifní platy těchto zaměstnanců zvýší o 9,4 %.

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody samozřejmě vítá toto rozhodnutí vlády, kterým dojde alespoň částečně k nápravě neutěšeného stavu, způsobeného chybnými a neuváženými kroky předchozích vlád. Spolu s ostatními svazy veřejného sektoru a za podpory vedení ČMKOS je i nadále připraven pokračovat v boji za důstojnější platové ohodnocení zaměstnanců v kultuře. Jsou to totiž oni, kdo zajišťuje České republice dosud důstojnou pozici mezi kulturními státy Evropy a světa tím, že umělecká díla vytvářejí, či pečují o kulturní dědictví naší země.

Na 8. sjezdu Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody, který se konal 16. května 2017, si delegáti ze 47 odborových organizací zvolili nové vedení na další čtyřleté období. Předsedkyní se již po třetí stala Anna Machová z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, místopředsedkyní byla zvolena Bohuslava Obolecká z Národního památkového ústavu. V nově zvoleném 13členném výboru budou mít i nadále své zastoupení zaměstnanci resortu kultury i ochrany přírody, státních i regionálních příspěvkových organizací.

Delegáty 8. sjezdu přišli osobně pozdravit předseda ČMKOS Josef Středula, náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová, ředitel sekce kultury Unie zaměstnavatelských svazů Petr Hanuš, předsedkyně OS knihoven Dana Menšíková, předseda Unie orchestrálních hudebníků Jiří Dokoupil, předseda OS pracovníků vědy a výzkumu Pavel Konečný a za slovenské kolegy-odboráře pověřený předseda SLOVES - Sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody Peter Škulavík.

Kromě volby nového vedení a schvalování nových svazových dokumentů se delegáti 8. sjezdu věnovali aktuální situaci v odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla vládou schválena novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která by měla redukovat počet tarifních tabulek a zároveň přinést zvýšení platů zaměstnanců příspěvkových organizací, dosud odměňovaných podle přílohy č.1 tohoto nařízení, o více než 9 %, přijali delegáti 8. sjezdu výzvu adresovanou vládě ČR, aby bezodkladně naplnila své sliby a na svém nejbližším zasedání schválila novelu uvedeného nařízení vlády tak, aby novelizovaný systém odměňování vstoupil v účinnost již od 1. července 2017.

 

Přesně na den po čtyřech letech se 16. května 2017 v pražském sídle Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody uskuteční v pořadí 8. sjezd tohoto odborového svazu, který rozhodne o novém vedení a o dalším směřování OSPKOP.

Do všech 67 odborových organizací sdružených v našem svazu byly zaslány veškeré potřebné informace o konání sjezdu, kandidátní listiny, návrhy stanov, sociálního programu i programu svazu na příští volební období a další důležité dokumenty, které budou na sjezdu schvalovat zúčastnění delegáti – zástupci jednotlivých základních členských organizací.

Na sjezd byli pozvání kolegové odboráři – předseda ČMKOS a předsedové odborových svazů kultury, kolegové ze spřáteleného odborového svazu na Slovensku, představitelé obou našich resortních ministerstev – kultury a životního prostředí, a rovněž představitelé Unie zaměstnavatelských svazů.

Účast na sjezdu již potvrdil předseda ČMKOS Josef Středula.

Výsledky voleb do orgánů odborového svazu a závěry 8. sjezdu OSPKOP zveřejníme na těchto stránkách bezprostředně po jeho skončení

Zhruba před rokem jsme v článku nazvaném "Platy v kultuře rostou, ale příliš pomalui!" informovali o vývoji platů v období vlády Bohuslava Sobotky. A co se od té doby změnilo? Co vyjednaly odbory a jak reagovala vláda? Přečtěte si v následujícím příspěvku.

19. dubna 2016 se zástupci odborových svazů veřejného sektoru sešli k jednání o platech s premiérem Sobotkou, ministrem financí Babišem a prvním náměstkem MPSV Baxou. Odborovou stranu vedl předseda ČMKOS Středula, za odborové svazy kultury se jednání zúčastnila předsedkyně OSPKOP A. Machová. Výsledkem jednání byl příslib premiéra, že i v roce 2016 dojde na navýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru zhruba ve stejné výši, jak tomu bylo v předchozích dvou letech od nástupu této vlády. Ministr financí tehdy připustil, že státní rozpočet by zvládl tříprocentní navýšení.

Za necelý měsíc po tomto jednání - 2. května - se z iniciativy odborové strany uskutečnilo další jednání o platech ve veřejném sektoru, tentokráte s předsedy stran vládní koalice B. Sobotkou (ČSSD), A. Babišem (ANO) a P. Bělobrádkem (KDU-ČSL). Odborovou stranu opět vedl předseda ČMKOS J. Středula a vedle dalších předsedů OS veřejného sektoru se za OS kultury i tohoto jednání zúčastnila předsedkyně OSPKOP A. Machová. Hlavním bodem jednání bylo odměňování ve veřejném sektoru v roce 2017.