Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických a botanických zahrad, správ národních parků či správy jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, město či kraj -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám poskytují aktuální informace z činnosti odborového svazu, jeho odborných sekcí a členských organizací. Nabízejí možnost základní orientace v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Odborový svaz radí členským organizacím při kolektivním vyjednávání, jednotlivým členům při řešení pracovně právních sporů, pomáhá jim v tíživé sociální situaci. Svým členům poskytuje benefity např. v podobě příspěvku na rekreaci, lázeňské pobyty, penzijní připojištění. 

Více o OSPKOP


Novela nařízení vlády o platech 564/2006 Sb.

Vláda navýšila platy po intenzivním vyjednávání odborů i v kultuře od 1. 11. 2017 o 10% - viz příloha č.1 nařízení vlády.

 

více zde

 

Vážení návštěvníci stránek,

omlouváme se za dočasné nedostatky webu. Na jeho úpravách a aktualizaci se pracuje.

Vláda Bohuslava Sobotky na schůzi ve středu 31. května 2017 schválila nařízení, kterým dojde k zásadnímu zvýšení tarifních platů nejhůře placených zaměstnanců veřejného sektoru, zejména v  kultuře, sociálních službách, a to od 1. července 2017. Po více než roce a půl složitých vyjednávání odborů s vládou se tak úspěšně završilo úsilí odborů prosadit dosud nejvýraznější navýšení platů nejhůře placených zaměstnanců státu těchto oborů veřejného sektoru. Novu úpravou platových tabulek se tarifní platy těchto zaměstnanců zvýší o 9,4 %.

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody samozřejmě vítá toto rozhodnutí vlády, kterým dojde alespoň částečně k nápravě neutěšeného stavu, způsobeného chybnými a neuváženými kroky předchozích vlád. Spolu s ostatními svazy veřejného sektoru a za podpory vedení ČMKOS je i nadále připraven pokračovat v boji za důstojnější platové ohodnocení zaměstnanců v kultuře. Jsou to totiž oni, kdo zajišťuje České republice dosud důstojnou pozici mezi kulturními státy Evropy a světa tím, že umělecká díla vytvářejí, či pečují o kulturní dědictví naší země.

Na 8. sjezdu Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody, který se konal 16. května 2017, si delegáti ze 47 odborových organizací zvolili nové vedení na další čtyřleté období. Předsedkyní se již po třetí stala Anna Machová z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, místopředsedkyní byla zvolena Bohuslava Obolecká z Národního památkového ústavu. V nově zvoleném 13členném výboru budou mít i nadále své zastoupení zaměstnanci resortu kultury i ochrany přírody, státních i regionálních příspěvkových organizací.

Delegáty 8. sjezdu přišli osobně pozdravit předseda ČMKOS Josef Středula, náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová, ředitel sekce kultury Unie zaměstnavatelských svazů Petr Hanuš, předsedkyně OS knihoven Dana Menšíková, předseda Unie orchestrálních hudebníků Jiří Dokoupil, předseda OS pracovníků vědy a výzkumu Pavel Konečný a za slovenské kolegy-odboráře pověřený předseda SLOVES - Sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody Peter Škulavík.

Kromě volby nového vedení a schvalování nových svazových dokumentů se delegáti 8. sjezdu věnovali aktuální situaci v odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla vládou schválena novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která by měla redukovat počet tarifních tabulek a zároveň přinést zvýšení platů zaměstnanců příspěvkových organizací, dosud odměňovaných podle přílohy č.1 tohoto nařízení, o více než 9 %, přijali delegáti 8. sjezdu výzvu adresovanou vládě ČR, aby bezodkladně naplnila své sliby a na svém nejbližším zasedání schválila novelu uvedeného nařízení vlády tak, aby novelizovaný systém odměňování vstoupil v účinnost již od 1. července 2017.