Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických a botanických zahrad, správ národních parků či správy jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, město či kraj -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám poskytují aktuální informace z činnosti odborového svazu, jeho odborných sekcí a členských organizací. Nabízejí možnost základní orientace v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Odborový svaz radí členským organizacím při kolektivním vyjednávání, jednotlivým členům při řešení pracovně právních sporů, pomáhá jim v tíživé sociální situaci. Svým členům poskytuje benefity např. v podobě příspěvku na rekreaci, lázeňské pobyty, penzijní připojištění. 

Více o OSPKOP


Vše nasvědčuje tomu, že se stabilní vlády s důvěrou hned tak nedočkáme. Od podzimních voleb do poslanecké sněmovny se dějí věci, které zdravé zklidnění rozjitřených vod bohužel nepřinášejí, a tak tu máme vládu v demisi a tím pádem i ministry v demisi, kteří sami nevědí, jak dlouho ještě budou spravovat jim svěřené resorty.

Co se týče resortu kultury, zdá se, že nový ministr by mohl být dobrou volbou. Jsme teprve na začátku jeho působení na ministerstvu a již se jeho dosavadní kroky zdají být nadějným příslibem kompetentního řízení a citlivého přístupu k různým tematikám tohoto resortu. Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd se zdá být člověkem na svém místě, a nám nezbývá, než si přát, aby na tomto místě vydržel co nejdéle, pouze s tím rozdílem, že se z ministra v demisi stane ministrem s důvěrou. Zatím může počítat pouze s důvěrou nás - zaměstnanců v kultuře, kterou si svými kroky postupně získává. Věříme, že ji nezklame.

     

Více si o novém ministrovi kultury přečtěte na stránkách VŠE, katedra ars managementu https://kam.vse.cz/o-katedre/ucitele-a-doktorandi/phdr-ilja-smid/

Novela nařízení vlády o platech 564/2006 Sb.

Vláda navýšila platy po intenzivním vyjednávání odborů i v kultuře od 1. 11. 2017 o 10% - viz příloha č.1 nařízení vlády.

 

více zde

 

Vážení návštěvníci stránek,

omlouváme se za dočasné nedostatky webu. Na jeho úpravách a aktualizaci se pracuje.

Vláda Bohuslava Sobotky na schůzi ve středu 31. května 2017 schválila nařízení, kterým dojde k zásadnímu zvýšení tarifních platů nejhůře placených zaměstnanců veřejného sektoru, zejména v  kultuře, sociálních službách, a to od 1. července 2017. Po více než roce a půl složitých vyjednávání odborů s vládou se tak úspěšně završilo úsilí odborů prosadit dosud nejvýraznější navýšení platů nejhůře placených zaměstnanců státu těchto oborů veřejného sektoru. Novu úpravou platových tabulek se tarifní platy těchto zaměstnanců zvýší o 9,4 %.

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody samozřejmě vítá toto rozhodnutí vlády, kterým dojde alespoň částečně k nápravě neutěšeného stavu, způsobeného chybnými a neuváženými kroky předchozích vlád. Spolu s ostatními svazy veřejného sektoru a za podpory vedení ČMKOS je i nadále připraven pokračovat v boji za důstojnější platové ohodnocení zaměstnanců v kultuře. Jsou to totiž oni, kdo zajišťuje České republice dosud důstojnou pozici mezi kulturními státy Evropy a světa tím, že umělecká díla vytvářejí, či pečují o kulturní dědictví naší země.