Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických a botanických zahrad, správ národních parků či správy jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, město či kraj -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám poskytují aktuální informace z činnosti odborového svazu, jeho odborných sekcí a členských organizací. Nabízejí možnost základní orientace v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Odborový svaz radí členským organizacím při kolektivním vyjednávání, jednotlivým členům při řešení pracovně právních sporů, pomáhá jim v tíživé sociální situaci. Svým členům poskytuje benefity např. v podobě příspěvku na rekreaci, lázeňské pobyty, penzijní připojištění. 

Více o OSPKOP


Jednou budem dál

"Základem demokracie je občanská společnost. Jsou to nejrůznější typy sebestrukturace společnosti zdola. Tedy tvorba a práce institucí do jisté míry samostatných, nezávislých plně na státu, jde o život spolkový, život akademický, neziskové organizace, církve, odbory, ale v určitém smyslu i o samosprávu komunální i krajskou. Člověk je tvor společenský a občanská společnost mu umožňuje svobodně se sdružovat s jinými, a tudíž tvořivěji či autentičtěji žít. Zároveň významně přispívá ke stabilitě státu. Je to totiž mimo jiné nejlepší obrana proti každému pokusu uzurpovat moc". Celý text V. Havla k 20. výročí sametové revoluce na: www.lidovky.cz

Stojíme na začátku nového kola ekonomické krize. Signály z ekonomické sféry jsou jednoznačné.  Dokonce už i Ministerstvo financí ČR ve své poslední prognóze z konce  října  očekává (oproti východiskům jím navrhovaného rozpočtu na rok 2012) výrazné zpomalení ekonomického růstu. Sice prozřelo zhruba o čtvrt roku později než ČMKOS, ale alespoň že prozřelo. 

Odbory - ČMKOS jsou velmi často nepravdivě osočovány z toho, že nepřicházejí s žádnými návrhy. Na společná jednání s vládou a zaměstnavateli chceme nyní předstoupit s následujícími návrhy a požadavky. Více po kliknutí na název, příp. více zde.

Dne 20. října 2011 se uskutečnil VI. řádný sjezd Odborového svazu dopravy, na kterém byl do funkce předsedy znovu zvolen Luboš Pomajbík.  Ze sjezdové rezoluce jasně vyplývá odhodlání tohoto svazu nespokojit se s nespravedlivými reformami a zaznívá výzva ke všem odborářům a zaměstnancům:

Nečekejme,  až na nás reformy dopadnou a budou nevratné, nevymlouvejme se, že není vhodná doba na stávku a nebojme se!

V sobotu, 22. října 2011 se na Náměstí Republiky v Praze od 14.00 uskuteční demonstrace občanů proti asociální politice současné vládní koalice, která i přes značnou ztrátu důvěry většiny občanů pokračuje v systematickém nabourávání samotných základů sociálního státu. Na jejím uskutečnění a podpoře se dohodli zástupci občanských iniciativ společně s odbory. Pokud nesouhlasíte se současnou vládní politikou, dejte účastí na demonstraci najevo svůj občanský postoj. Je zcela na Vás, jak se rozhodnete. Mějte ale na paměti, že, budeme-li jen váhavě přihlížet, může být v podstatě 101 hlasem lidí, kteří ztratili u občanů důvěru kvůli politice jejich stran, rozhodnuto za nás za všechny.