Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických a botanických zahrad, správ národních parků či správy jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, město či kraj -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám poskytují aktuální informace z činnosti odborového svazu, jeho odborných sekcí a členských organizací. Nabízejí možnost základní orientace v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Odborový svaz radí členským organizacím při kolektivním vyjednávání, jednotlivým členům při řešení pracovně právních sporů, pomáhá jim v tíživé sociální situaci. Svým členům poskytuje benefity např. v podobě příspěvku na rekreaci, lázeňské pobyty, penzijní připojištění. 

Více o OSPKOP


Ve čtvrtek 30. srpna v 11 hodin se happeningem před vchodem do Ministerstva práce a  sociálních věcí ČR  bude protestovat proti zavedení sKarty.

Na happeningu bude předána sKarta ministru Jaromíru Drábkovi na znamení toho, že lidé odmítají být nástrojem podivného obchodu, jenž se děje na úkor těch, kteří se mohou nejméně bránit.

Akci pořádá Národní rada osob se zdravotním postižení ve spolupráci s některými představiteli KDU-ČSL, kteří jsou rovněž dlouhodobě proti zavedení Karty sociálních systémů.

je ekologický projekt, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České Republice. Je určen všem, jimž se nelíbí černé skládky v našich městech, vesnicích, v přírodě a především s tím chtěji něco udělat. Uživatel chytrého telefonu dokáže skládku nahlásit jednoduše a rychle díky mobilní aplikaci TrashOut. Úkolem projektu je přispět k řešení problému nelegálních skládek v České Republice zpřístupněním moderní, efektivní a široce rozšířené platformy pro jejich monitoring.

Více na:  www.zmapujto.cz
Český rozhlas:  www.rozhlas.cz

   

Kampaň "Voda je lidské právo"

Organizace spojených národů prohlásila přístup k čisté vodě za základní lidské právo. Dne 28. července 2010 Valné shromáždění OSN výslovně uznalo ve své rezoluci č. 64/292 lidské právo na vodu a sanitační zabezpečení a uznalo, že čistá pitná voda a sanitační zabezpečení jsou klíčovými faktory při zajišťování všech lidských práv.právo. Pro rezoluci hlasovalo 122 zemí a 41 – převážně členů EU včetně ČR - se hlasování zdrželo. Tento výsledek hlasování vyvolal v zemích EU vlnu solidarity, vznikla petice Evropské občanské iniciativy „Voda je lidské právo“, kterou zajišťuje EPSU. Cílem petice je nasbírání 1 milionů podpisů, které má zajistit projednávání v orgánech Evropské komise. Pro Českou republiku je stanoven počet podpisů na 20 000. Podpisová akce trvá jeden rok a bude ukončena k 30. 4. 2013.

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR požádal všechny odborové svazy ČMKOS o podporu této kampaně, což tímto způsobem rádi činíme.

Za pomoc při získávání podpisů Vám všem velice děkujeme!           

                     

Podepsané petiční archy zasílejte na adresu OSPKOP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

Petice ke stažení:

 

Více na: www.osdlv.cz

Další Informace o kampani a důvody vzniku této Evropské občanské iniciativy jsou k dispozici na stránkách ČMKOS: www.cmkos.cz/voda-je-lidske-pravo

Co chtějí odbory?

ČMKOS je velmi často osočována z toho, že nepřichází s žádnými aktivními návrhy, že nechce nic měnit a její odpor k reformám je nezodpovědný a nezakládá se na žádných objektivních důvodech. Zdá se, že vyjasnění toho, oč usiluje a co navrhuje ČMKOS, je nezbytností především pro širokou veřejnost. Jak vláda, tak i podnikatelé to totiž z nesčetných vystoupení, stanovisek a rozborů, předložených ČMKOS za poslední léta, velmi dobře vědí.

Seznamte se s tímto analytickým dokumentem, nabízejícím krátkodobá i dlouhodobá řešení současné krize, který připravila expertní skupina ČMKOS pod vedením vedoucího oddělení makroekonomického útvaru ČMKOPS Martina Fassmanna.

Vize ČMKOS - tisková zpráva (842 kB) – zde

Vize ČMKOS pro Českou republiku ( kompletní dokument) (1427 kB) – zde