Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických a botanických zahrad, správ národních parků či správy jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, město či kraj -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám poskytují aktuální informace z činnosti odborového svazu, jeho odborných sekcí a členských organizací. Nabízejí možnost základní orientace v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Odborový svaz radí členským organizacím při kolektivním vyjednávání, jednotlivým členům při řešení pracovně právních sporů, pomáhá jim v tíživé sociální situaci. Svým členům poskytuje benefity např. v podobě příspěvku na rekreaci, lázeňské pobyty, penzijní připojištění. 

Více o OSPKOP


Po velkém úspěchu soutěže o titul „Zlaté české ručičky“ s podtitulem vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech, určené pro žáky středních škol, vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů na svém sněmu 22. 11. druhý ročník této soutěže. První ročník přinesl nejen radost a ocenění vítězům, ale především hodně radosti dětem v dětských domovech udělalo všech 150 krásných a zcela unikátních hraček.

Záštitu nad soutěží poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Soutěžní výrobky (hračky) je nutné zaslat - případně doručit - nejpozději do 17. března 2017 na adresu: ČMKOS, soutěž 2017, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3.

O soutěži více v příloze.

I v letošním roce mohou členové našeho svazu počítat s možností využít služby Právního poradenství (dále jen PP) ČMKOS. Právní poradenství je poskytováno ve vybraných místech ČR ve stanovených dnech a časech a je zaměřeno zaměřeno na následující oblasti: • pracovní právo •​ sociální zabezpečení •​ důchodové a zdravotní pojištění •​ dodržování lidských a odborových práv •​ profesní růst a odborové vzdělávání •​ sociální dialog •​ kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni.
Také členům našeho svazu lze poskytnout právní pomoc zastoupením před soudem, a to ve sporech týkajících se •​ pracovního poměru •​ dohod konaných mimo pracovní poměr •​ sociálního zabezpečení •​ důchodového a sociálního pojištění.
Vše podstatné k právnímu poradenství •​ Zásady •​ Přehled PP v roce 2017•​ formuláře žádanek o poskytnutí služby PP či doložení členství v odborech si přečtěte v následující příloze.

● Víte k čemu jsou odbory a proč je pro zaměstnance dobré být v odborech? Víte proč je Česká republika - na rozdíl od svých mnoha evropských sousedů - zemí s nízkou odborovou organizovaností, třebaže i zde se zaměstnancům rozhodně vyplatí být v odborech?
Víte co všechno za Vás odbory vyjednávají a jak jim mohou sami zaměstnanci nejlépe prospět, aby vyjednávání jejich zvolených zástupců byla co nejúspěšnější?

Odpovědi na tyto a podobné otázky hledá odborová centrála ČMKOS  v anonymní anketě o znalostech odborů a pohledů na ně, kterou jsme se rozhodli na stránkách našeho svazu zveřejňujnit.  Předem děkujeme všem, a to i nečlenům odborů, kteří se rozhodnou věnovat svůj čas vyplněním těchto deseti anketních otázek.

V říjnu letošního došlo v sekretariátu OSPKOP k významné změně. Po více než desetileté službě ukončila svoji práci pro náš svaz na pozici tajemnice PhDr. Miroslava Knoflíčková. V této funkci ji na základě úspěšného konkurzu vystřídá paní Zdeňka Mrázková, která je připravena vykonávat tuto službu pro náš svaz a naše členy zodpovědně a spolehlivě.

Spolupráce našeho svazu s dr. Knoflíčkovou však tímto jejím rozhodnutím nekončí, i nadále zůstává členkou výkonného výboru svazu a i nadále bude našim členům poskytovat své cenné rady v oblasti pracovního práva a kolektivního vyjednávání.

Kontakty na M. Knoflíčkovou a Zd. Mrázkovou v rubrice O nás – Lidé v OSPKOP

Za skvěle odvedenou práci ve funkci tajemnice OSPKOP patří paní doktorce Knoflíčkové náš velký dík!