Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


I v letošním roce mohou členové našeho svazu počítat s možností využít služby Právního poradenství (dále jen PP) ČMKOS. Právní poradenství je poskytováno ve vybraných místech ČR ve stanovených dnech a časech a je zaměřeno zaměřeno na následující oblasti: • pracovní právo •​ sociální zabezpečení •​ důchodové a zdravotní pojištění •​ dodržování lidských a odborových práv •​ profesní růst a odborové vzdělávání •​ sociální dialog •​ kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni.
Také členům našeho svazu lze poskytnout právní pomoc zastoupením před soudem, a to ve sporech týkajících se •​ pracovního poměru •​ dohod konaných mimo pracovní poměr •​ sociálního zabezpečení •​ důchodového a sociálního pojištění.
Vše podstatné k právnímu poradenství •​ Zásady •​ Přehled PP v roce 2017•​ formuláře žádanek o poskytnutí služby PP či doložení členství v odborech si přečtěte v následující příloze.

● Víte k čemu jsou odbory a proč je pro zaměstnance dobré být v odborech? Víte proč je Česká republika - na rozdíl od svých mnoha evropských sousedů - zemí s nízkou odborovou organizovaností, třebaže i zde se zaměstnancům rozhodně vyplatí být v odborech?
Víte co všechno za Vás odbory vyjednávají a jak jim mohou sami zaměstnanci nejlépe prospět, aby vyjednávání jejich zvolených zástupců byla co nejúspěšnější?

Odpovědi na tyto a podobné otázky hledá odborová centrála ČMKOS  v anonymní anketě o znalostech odborů a pohledů na ně, kterou jsme se rozhodli na stránkách našeho svazu zveřejňujnit.  Předem děkujeme všem, a to i nečlenům odborů, kteří se rozhodnou věnovat svůj čas vyplněním těchto deseti anketních otázek.

V říjnu letošního došlo v sekretariátu OSPKOP k významné změně. Po více než desetileté službě ukončila svoji práci pro náš svaz na pozici tajemnice PhDr. Miroslava Knoflíčková. V této funkci ji na základě úspěšného konkurzu vystřídá paní Zdeňka Mrázková, která je připravena vykonávat tuto službu pro náš svaz a naše členy zodpovědně a spolehlivě.

Spolupráce našeho svazu s dr. Knoflíčkovou však tímto jejím rozhodnutím nekončí, i nadále zůstává členkou výkonného výboru svazu a i nadále bude našim členům poskytovat své cenné rady v oblasti pracovního práva a kolektivního vyjednávání.

Kontakty na M. Knoflíčkovou a Zd. Mrázkovou v rubrice O nás – Lidé v OSPKOP

Za skvěle odvedenou práci ve funkci tajemnice OSPKOP patří paní doktorce Knoflíčkové náš velký dík!

Světový den za důstojnou práci Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) poprvé vyhlásila v roce 2008 v reakci na důsledky světové hospodářské krize, které se negativně promítly do životů statisíců zaměstnanců. Od té doby se každoročně 7. října konají po celém světě stovky akcí, které mají připomenout místním vládám právo zaměstnanců na důstojnou práci. Nárok na mzdu zajišťující životní potřeby je jedním ze základních lidských práv. Důležitá je také mzda pokrývající základní životní potřeby (v angličtině living wage), která je jedním z principů důstojné práce. Znamená to, že mzda a další mzdové složky za standardní pracovní dobu musí stačit k pokrytí základních životních potřeb zaměstnanců a jejich rodin – například výdajů na bydlení, oblečení, jídlo, lékařskou péči a vzdělání. Zároveň by ale měla stačit i na volné využití části finančních prostředků, např. k vytváření úspor“ – čteme k tomuto tématu ve Wikipedii. Jak je to však v reálném životě našich členů?

V celém sektoru veřejných služeb a správy byla práce zaměstnanců v kultuře spolu s prací zaměstnanců v sociálních službách tradičně nejhůře odměňovaná. Každá vláda ochotně využívala toho, že zaměstnanci v kultuře mají prostě svoji práci rádi a peníze u nich nejsou vždy „až“ na prvním místě. Pravda je taková, že zaměstnanci v kultuře dlouhá léta přijímali tento svůj „úděl“ s nebývalou pokorou, a to bohužel pro nás všechny. Vždy bylo obtížné sehnat masivnější podporu vlastních kolegů při protestních akcích, jež si mj. kladly za cíl upozornit vládnoucí představitele i širokou veřejnost na ostudně nízké platy, které zaměstnanci v kultuře pobírají.