Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


V říjnu letošního došlo v sekretariátu OSPKOP k významné změně. Po více než desetileté službě ukončila svoji práci pro náš svaz na pozici tajemnice PhDr. Miroslava Knoflíčková. V této funkci ji na základě úspěšného konkurzu vystřídá paní Zdeňka Mrázková, která je připravena vykonávat tuto službu pro náš svaz a naše členy zodpovědně a spolehlivě.

Spolupráce našeho svazu s dr. Knoflíčkovou však tímto jejím rozhodnutím nekončí, i nadále zůstává členkou výkonného výboru svazu a i nadále bude našim členům poskytovat své cenné rady v oblasti pracovního práva a kolektivního vyjednávání.

Kontakty na M. Knoflíčkovou a Zd. Mrázkovou v rubrice O nás – Lidé v OSPKOP

Za skvěle odvedenou práci ve funkci tajemnice OSPKOP patří paní doktorce Knoflíčkové náš velký dík!

Světový den za důstojnou práci Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) poprvé vyhlásila v roce 2008 v reakci na důsledky světové hospodářské krize, které se negativně promítly do životů statisíců zaměstnanců. Od té doby se každoročně 7. října konají po celém světě stovky akcí, které mají připomenout místním vládám právo zaměstnanců na důstojnou práci. Nárok na mzdu zajišťující životní potřeby je jedním ze základních lidských práv. Důležitá je také mzda pokrývající základní životní potřeby (v angličtině living wage), která je jedním z principů důstojné práce. Znamená to, že mzda a další mzdové složky za standardní pracovní dobu musí stačit k pokrytí základních životních potřeb zaměstnanců a jejich rodin – například výdajů na bydlení, oblečení, jídlo, lékařskou péči a vzdělání. Zároveň by ale měla stačit i na volné využití části finančních prostředků, např. k vytváření úspor“ – čteme k tomuto tématu ve Wikipedii. Jak je to však v reálném životě našich členů?

V celém sektoru veřejných služeb a správy byla práce zaměstnanců v kultuře spolu s prací zaměstnanců v sociálních službách tradičně nejhůře odměňovaná. Každá vláda ochotně využívala toho, že zaměstnanci v kultuře mají prostě svoji práci rádi a peníze u nich nejsou vždy „až“ na prvním místě. Pravda je taková, že zaměstnanci v kultuře dlouhá léta přijímali tento svůj „úděl“ s nebývalou pokorou, a to bohužel pro nás všechny. Vždy bylo obtížné sehnat masivnější podporu vlastních kolegů při protestních akcích, jež si mj. kladly za cíl upozornit vládnoucí představitele i širokou veřejnost na ostudně nízké platy, které zaměstnanci v kultuře pobírají.

Byli jsme požádáni, abychom i na našich stránkách zveřejnili nesouhlasná stanoviska českých kulturních institucí a významných odborníků k záměru vyvézt za hranice ČR významnou část díla Alfonse Muchy Slovanská epopej. Rádi tak činíme, neboť jsme – vedle pochyb o vhodnosti a vůbec možnosti transportu dvaceti rozměrných pláten – přesvědčeni o tom, že takto významné kulturní památky by se vůbec neměly vyvážet, ale naopak by se měly stát cílem mnoha uměnímilovných návštěvníků naší země.


foto novinky.cz

Pro osvěžení paměti připomínáme, že japonská strana projevila vážný zájem o zapůjčení a vystavení díla v Japonsku zhruba před pěti lety. Souhlas se zápůjčkou všech 20 pláten na výstavu do Japonska dali pražští radní již v listopadu 2012 s podmínkou, že zápůjčka bude pojištěna částkou 50 milionů eur (1,27 miliardy Kč). Kromě nákladů na pojištění uhradí japonská strana i náklady na převoz a případné restaurátorské práce ve výši zhruba 100 tisíc eur (2,53 milionu Kč). Další podmínkou tehdejších radních bylo, že vývoz díla musí potvrdit ministerstvo kultury.
Letos v dubnu potvrdil český ministr kultury při jednání s japonským velvyslancem záměr vystavit dílo v Japonsku, konkrétně v Tokiu, v rámci japonského Roku české kultury 2017.

Je třeba říci, že jakmile záměr vystavit toto světově ojedinělé monumentální dílo v Japonsku (a dále i v Číně!) vešel ve známost, vyvolal vlnu protestů v řadách našich renomovaných odborníků. Nejnověji se koncem srpna tohoto roku s žádosti nepovolit vývoz Slovanské epopeje do zahraniční obrátila dopisem adresovaným ministrovi kultury D. Hermanovi Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD).

ČMKOS se v loňském roce stala partnerem Českých sportovních her, kterých se úspěšně zúčastnila i řada odborářů. V partnerství této akce proto ČMKOS pokračuje i v letošním ročníku, který se – tentokráte v rámci vyhlášení Prahy za Evropské hlavní město sportu 2016 - uskuteční v Praze v termínu od 7. do 9. září 2016.  Po loňském úspěchu vyzývá ČMKOS prostřednictvím odborových svazů členy odborů k účasti na letošní akci, o které se více dozvíte na přiložené prezentaci.

Pokud nebudete chtít přímo soutěžit, můžete využít zajímavý doprovodný program, který je zaměřený na zdravý životní styl (možnost diskuse s odborníky na zdravou výživu a stravovací návyky, doporučená cvičení zejména pro sedavá zaměstnání, masáže, Jóga, Pilates apod.). Nezapomíná se ani na děti, pro které je rovněž připraven kvalitně zajištěný speciální doprovodný program.

Organizátoři připomínají, že se na staré latinské přísloví „Ve zdravém těle zdravý duch“ v posledních letech u nás až příliš rychle zapomíná a proto je tato nabídka určena všem, kteří uvítají tuto příležitost alespoň na chvíli změnit dosavadní svůj nezdravý a pohodlný způsob života.

Na akci, kterou doporučujeme hlavně našim členům se sedavým zaměstnáním, vás tímto srdečně zveme!