Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


Odborový svaz dopravy (OSD) dlouhodobě usiluje o lepší platové podmínky zaměstnanců veřejné autobusové dopravy, kteří jsou za svoji nelehkou a velmi zodpovědnou práci v řadě reginů dosud nedůstojně odměňování. Náš odborový svaz už v minulosti vyjádřil podporu OSD v jeho úsilí o nápravu a vyslovuje ji i ve chvíli, kdy situace dospěla až k vyhlášení stávky. Stejně jako kolegové v OSD věříme, že se musí najít takové řešení, aby tito zaměstnanci mohli bez neustálého stresu a za důstojnou mzdu vykonávat svoji práci. Jde přece také o bezpečí nás cestujících! 
  

Po velkém úspěchu soutěže o titul „Zlaté české ručičky“ s podtitulem vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech, určené pro žáky středních škol, vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů na svém sněmu 22. 11. druhý ročník této soutěže. První ročník přinesl nejen radost a ocenění vítězům, ale především hodně radosti dětem v dětských domovech udělalo všech 150 krásných a zcela unikátních hraček.

Záštitu nad soutěží poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Soutěžní výrobky (hračky) je nutné zaslat - případně doručit - nejpozději do 17. března 2017 na adresu: ČMKOS, soutěž 2017, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3.

O soutěži více v příloze.

I v letošním roce mohou členové našeho svazu počítat s možností využít služby Právního poradenství (dále jen PP) ČMKOS. Právní poradenství je poskytováno ve vybraných místech ČR ve stanovených dnech a časech a je zaměřeno zaměřeno na následující oblasti: • pracovní právo •​ sociální zabezpečení •​ důchodové a zdravotní pojištění •​ dodržování lidských a odborových práv •​ profesní růst a odborové vzdělávání •​ sociální dialog •​ kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni.
Také členům našeho svazu lze poskytnout právní pomoc zastoupením před soudem, a to ve sporech týkajících se •​ pracovního poměru •​ dohod konaných mimo pracovní poměr •​ sociálního zabezpečení •​ důchodového a sociálního pojištění.
Vše podstatné k právnímu poradenství •​ Zásady •​ Přehled PP v roce 2017•​ formuláře žádanek o poskytnutí služby PP či doložení členství v odborech si přečtěte v následující příloze.

● Víte k čemu jsou odbory a proč je pro zaměstnance dobré být v odborech? Víte proč je Česká republika - na rozdíl od svých mnoha evropských sousedů - zemí s nízkou odborovou organizovaností, třebaže i zde se zaměstnancům rozhodně vyplatí být v odborech?
Víte co všechno za Vás odbory vyjednávají a jak jim mohou sami zaměstnanci nejlépe prospět, aby vyjednávání jejich zvolených zástupců byla co nejúspěšnější?

Odpovědi na tyto a podobné otázky hledá odborová centrála ČMKOS  v anonymní anketě o znalostech odborů a pohledů na ně, kterou jsme se rozhodli na stránkách našeho svazu zveřejňujnit.  Předem děkujeme všem, a to i nečlenům odborů, kteří se rozhodnou věnovat svůj čas vyplněním těchto deseti anketních otázek.