Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


Přesně na den po čtyřech letech se 16. května 2017 v pražském sídle Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody uskuteční v pořadí 8. sjezd tohoto odborového svazu, který rozhodne o novém vedení a o dalším směřování OSPKOP.

Do všech 67 odborových organizací sdružených v našem svazu byly zaslány veškeré potřebné informace o konání sjezdu, kandidátní listiny, návrhy stanov, sociálního programu i programu svazu na příští volební období a další důležité dokumenty, které budou na sjezdu schvalovat zúčastnění delegáti – zástupci jednotlivých základních členských organizací.

Na sjezd byli pozvání kolegové odboráři – předseda ČMKOS a předsedové odborových svazů kultury, kolegové ze spřáteleného odborového svazu na Slovensku, představitelé obou našich resortních ministerstev – kultury a životního prostředí, a rovněž představitelé Unie zaměstnavatelských svazů.

Účast na sjezdu již potvrdil předseda ČMKOS Josef Středula.

Výsledky voleb do orgánů odborového svazu a závěry 8. sjezdu OSPKOP zveřejníme na těchto stránkách bezprostředně po jeho skončení

Zhruba před rokem jsme v článku nazvaném "Platy v kultuře rostou, ale příliš pomalui!" informovali o vývoji platů v období vlády Bohuslava Sobotky. A co se od té doby změnilo? Co vyjednaly odbory a jak reagovala vláda? Přečtěte si v následujícím příspěvku.

19. dubna 2016 se zástupci odborových svazů veřejného sektoru sešli k jednání o platech s premiérem Sobotkou, ministrem financí Babišem a prvním náměstkem MPSV Baxou. Odborovou stranu vedl předseda ČMKOS Středula, za odborové svazy kultury se jednání zúčastnila předsedkyně OSPKOP A. Machová. Výsledkem jednání byl příslib premiéra, že i v roce 2016 dojde na navýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru zhruba ve stejné výši, jak tomu bylo v předchozích dvou letech od nástupu této vlády. Ministr financí tehdy připustil, že státní rozpočet by zvládl tříprocentní navýšení.

Za necelý měsíc po tomto jednání - 2. května - se z iniciativy odborové strany uskutečnilo další jednání o platech ve veřejném sektoru, tentokráte s předsedy stran vládní koalice B. Sobotkou (ČSSD), A. Babišem (ANO) a P. Bělobrádkem (KDU-ČSL). Odborovou stranu opět vedl předseda ČMKOS J. Středula a vedle dalších předsedů OS veřejného sektoru se za OS kultury i tohoto jednání zúčastnila předsedkyně OSPKOP A. Machová. Hlavním bodem jednání bylo odměňování ve veřejném sektoru v roce 2017. 

Odborový svaz dopravy (OSD) dlouhodobě usiluje o lepší platové podmínky zaměstnanců veřejné autobusové dopravy, kteří jsou za svoji nelehkou a velmi zodpovědnou práci v řadě reginů dosud nedůstojně odměňování. Náš odborový svaz už v minulosti vyjádřil podporu OSD v jeho úsilí o nápravu a vyslovuje ji i ve chvíli, kdy situace dospěla až k vyhlášení stávky. Stejně jako kolegové v OSD věříme, že se musí najít takové řešení, aby tito zaměstnanci mohli bez neustálého stresu a za důstojnou mzdu vykonávat svoji práci. Jde přece také o bezpečí nás cestujících! 
  

Po velkém úspěchu soutěže o titul „Zlaté české ručičky“ s podtitulem vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech, určené pro žáky středních škol, vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů na svém sněmu 22. 11. druhý ročník této soutěže. První ročník přinesl nejen radost a ocenění vítězům, ale především hodně radosti dětem v dětských domovech udělalo všech 150 krásných a zcela unikátních hraček.

Záštitu nad soutěží poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Soutěžní výrobky (hračky) je nutné zaslat - případně doručit - nejpozději do 17. března 2017 na adresu: ČMKOS, soutěž 2017, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3.

O soutěži více v příloze.