Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických a botanických zahrad, správ národních parků či správy jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, město či kraj -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám poskytují aktuální informace z činnosti odborového svazu, jeho odborných sekcí a členských organizací. Nabízejí možnost základní orientace v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Odborový svaz radí členským organizacím při kolektivním vyjednávání, jednotlivým členům při řešení pracovně právních sporů, pomáhá jim v tíživé sociální situaci. Svým členům poskytuje benefity např. v podobě příspěvku na rekreaci, lázeňské pobyty, penzijní připojištění. 

Více o OSPKOP


V těchto dnech začíná rozhodující fáze vyjednávání o státním rozpočtu na rok 2015. Odborová strana jde do závěrečného boje dobře vyzbrojena – na tripartitě 17. září předloží zástupci ČMKOS svým partnerům v sociálním dialogu stanovisko, ve kterém požadují ještě na podzim t. r. provést úpravu platů ve veřejných službách a správě odpovídající celoročnímu nárůstu objemu platů o 3,5 % a dále  zvýšit navrhovaný objem prostředku na platy a ostatní platby za provedenou práci v návrhu státního rozpočtu pro rok 2015 ještě o 1,5 %, tj. na 5 %.

Zaměstnanci v kultuře a ochraně přírody mají tedy stále naději, že po mnoha letech konečně dojde na zvýšení jejich platů, které patří v celém národním hospodářství k těm nejnižším.

Ale nebojuje se jen o platy! Zejména v kultuře již pociťujeme tragické důsledky dlouhodobé arogantní politiky plošných škrtů zcela hmatatelně. Bezprostředně je ohrožen provoz jednotlivých institucí, bezpečnost jejich pracovníků i sbírek, ale i jejich základní činnosti, tedy plnění funkcí daných zřizovacími listinami. Ve státních institucích to samozřejmě znamená ohrožení kulturních, odborných a informačních služeb, které stát zřizováním a financováním těchto institucí veřejnosti garantuje.

V žádném případě nejde o abstraktní "odborové" hrozby. K tomu, jak nedostatečné financování ohrožuje hlavní činnosti Národní knihovny ČR, nám poskytl své vyjádření náměstek generálního ředitele NK ČR PhDr. Hanuš Hemola.

22. července 2014 pod názvem „Národní parky se otevřou šetrnému turismu, pozice obcí posílí“ představil ministr životního prostředí R. Brabec návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Ten údajně výrazně zjednoduší a zpřehlední legislativu našich národních parků, otevře je šetrnému turismu a posílí roli obcí v rozhodovacím procesu. Jde například o zonaci parků, o regulaci vstupu do nich či o možnosti rozvoje a turismu na území parků. V současné době sbírá Ministerstvo životního prostředí názory a připomínky obcí, krajů, vědců i neziskových organizací k novele, která by měla zásadně změnit zákon přijatý před více než 20 lety. Novela zákona by měla být vládou projednána do konce září, nejpozději v říjnu t.r. by pak měla být projednána v Parlamentu.

Více zde
Prezentace k novele zákona zde

Čtěte také:

  • Premiér Sobotka nepovažuje zákon o NP Šumava za nutný zde
  • Šumava potřebuje vlastní zákon, který napraví škody, řekl Zeman zde
  • Má mít Šumava vlastní zákon? Opozice je PRO, vláda PROTI zde
  • Slovenský zákon o ochraně přírody novelizován zde
  • Národní parky se podle novely zákona mají více otevřít turistům zde
  • Šumava umírající a romantická (o stejnojmenném díle J. Váchala) zde

S blížícím se termínem schvalování státního rozpočtu se zintenzivňují jednání o platech. O tom, že nejhorší platy v celé státní sféře pobírají zaměstnanci v kultuře (nutno poznamenat, že spolu se zaměstnanci sociální péče) se konečně stále častěji ozývá i z veřejných médií. Samozřejmě, že v souvislosti s informacemi o probíhajících jednáních, kterých bylo v uplynulých dnech hned několik: 3. 7. se uskutečnilo jednání představitelů ČMKOS s premiérem B. Sobotkou, 7. 7. proběhlo jednání předsedů odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry (ROPO) s náměstkem P. Šimerkou na MPSV, 10. 7. se na Úřadu vlády sešel užší tým předsedů odborových svazů ROPO s ministryní práce M. Marksovou-Tominovou, na kterém OS kultury zastupovala předsedkyně OSPKOP A. Machová, a 12. 7. se uskutečnilo jednání u předsedy Senátu M. Štěcha. Všechna tato jednání se odehrála za účasti, resp. vedení předsedy ČMKOS Josefa Středuly a na všech zazněla ujištění, že problém platů ve veřejném sektoru – zvláště pak v kultuře - musí být pro tyto zaměstnance uspokojivě řešen. V uvedených jednáních jde hlavně o to, aby vládou schválená 3,5 % navýšení prostředků na platy znamenala stejné procento nárůstu do tarifů, čímž by se od 1. 1. 2015 navýšil o stejné procento plat jednoho každého zaměstnance. „Obáváme se, že růst platů nebude spravedlivý a platy řadových státních zaměstnanců se ve skutečnosti zvýší jen o procento a že si ze slíbené částky na zvýšení platů přilepší jen některé profese a pracovníci. To je pro nás naprosto nepřijatelné a v krajním případě jsme připraveni zorganizovat na podzim protestní akce, pokud nedostanou příští rok přidáno všichni státní zaměstnanci o celá 3,5 procenta“ řekl po jednání v Senátu předseda ČMKOS J. Středula.Otázka nápravy odměňování ve veřejných službách a správě je jedním z bodů programu jednání pléna RHSD 28. července 2014.

Více k tématu:


Premiér Sobotka s ministrem kultury D. Hermanem při své vizitaci 8. 7. 2014 na Ministerstvu kultury (foto MK ČR)

Tato slova pronesl premiér Sobotka 8. července po skončení bilanční návštěvy Ministerstva kultury. Slova vyřčená premiérem republiky jistě znějí slibně, zejména těm, kteří již mnoho let odvádějí vysokou daň v podobě ostudně nízkých platů za svoji práci ve všech odvětvích naší kultury. Než skončí všechna ta protahující se a úmorná vyjednávání, padnou jistě i další slibně znějící prohlášení, nás však bude především zajímat jasná a nekompromisní řeč schváleného státního rozpočtu. V tuto chvíli je ale na místě brát vděk i takovými slovy, díky nimž se tristní situace v kultuře stále častěji stává nepřehlédnutelným tématem médií. A také – a to především – poděkovat novému vedení ČMKOS za dosud učiněné kroky na podporu oprávněných požadavků zaměstnanců kultury.

Více zde