Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOPPremiér Sobotka s ministrem kultury D. Hermanem při své vizitaci 8. 7. 2014 na Ministerstvu kultury (foto MK ČR)

Tato slova pronesl premiér Sobotka 8. července po skončení bilanční návštěvy Ministerstva kultury. Slova vyřčená premiérem republiky jistě znějí slibně, zejména těm, kteří již mnoho let odvádějí vysokou daň v podobě ostudně nízkých platů za svoji práci ve všech odvětvích naší kultury. Než skončí všechna ta protahující se a úmorná vyjednávání, padnou jistě i další slibně znějící prohlášení, nás však bude především zajímat jasná a nekompromisní řeč schváleného státního rozpočtu. V tuto chvíli je ale na místě brát vděk i takovými slovy, díky nimž se tristní situace v kultuře stále častěji stává nepřehlédnutelným tématem médií. A také – a to především – poděkovat novému vedení ČMKOS za dosud učiněné kroky na podporu oprávněných požadavků zaměstnanců kultury.

Více zde

V duchu těchto slov, pronesených z úst ministra kultury se 27. května konalo již druhé setkání představitelů odborových svazů kultury se svým resortním ministrem D. Hermanem. Tentokráte však delegaci vedl nově zvolený předseda ČMKOS Josef Středula, který upozornil na dramatický rozpor mezi dikcí programového prohlášení a současnou realitou v kultuře, která se spíše povážlivě vzdaluje slibu dosáhnout pro resort kultury rozpočet odpovídající 1 % ze státního rozpočtu. Dále upozornil, že platy v kultuře jsou v celé státní sféře spolu s platy v sociální péči dlouhodobě ty nejnižší v zemi, přitom právě kultura je nejhůře placenou oblastí s vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci. Podle jeho slov kultura není jen oblastí zábavy a soukromého zájmu, jednoznačně má multiplikační efekt. Kriticky se vyjádřil k vládnímu dokumentu Státní kulturní politika na léta 2009–2014, na jehož realizaci v podstatě nedošlo a poukázal na důsledky řady nekoncepčních postupů ministerstva. Situaci v kultuře označil za hranou únosnosti a požádal ministra kultury, aby jeho ministerstvo zvýšilo tlak na ministerstvo financí, které by mělo postupnými kroky navyšovat plat těchto zaměstnanců a navázat tak na růst platů v soukromé sféře. Jednotliví předsedové OS kultury tato slova doplnili konkrétními příklady z pracovišť, kde jejich odborové svazy působí. Předsedkyně našeho OS Anna Machová mj. upozornila na paradoxní stav, kdy v důsledku desetiprocentního snížení dotací na platy v roce 2011 došlo k tomu, že zaměstnanci za více práce dostávají již čtvrtým rokem nižší platy.


Foto: ČTK

Ministr Herman vyslechl připomínky odborů s pochopením, potvrdil své rozhodnutí učinit vše, aby do konce roku 2017 bylo dosaženo 1% na kulturu ze státního rozpočtu a přislíbil brzké svolání pracovního týmu RHSD pro kulturu, kde budou palčivé problémy postupně projednány.

„V případě protestů kulturní sféry se osobně postavím do jejich čela“- D. Herman 29. 5. v ČT 24: zde

V celém kulturním světě se od roku 1977 každoročně slaví 18. květen jako Mezinárodní den muzeí. Tento svátek všech paměťových institucí ustanovila Mezinárodní rada muzeí (ICOM) s cílem neustále upozorňovat širokou veřejnost na významnou a nezastupitelnou roli muzeí v rozvoji celé společnosti.V České republice slavíme tento muzejní svátek od roku 1994. Letos si tedy již po dvacáté připomeneme jeho základní motto: „Muzeum jako významný prostředek kulturní výměny, vzájemného obohacování kultur a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi národy“.

Nedílnou součástí oslav Mezinárodního dne muzeí se stalo vyhlášení Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Slavnostní předávání cen již XII. ročníku za období od 1. ledna 2013 do 28. února 2014 proběhne ve čtvrtek 15. května 2014 od 17 hodin ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze. Vyhlašovatelé jsou MK ČR a Asociace muzeí a galerií. Soutěží se ve třech hlavních kategoriích - muzejní výstava, muzejní publikace a muzejní počin. Více o soutěži zde

K větší propagaci muzeí přispívají také stále více oblíbené Muzejní noci, které se v ČR konají od roku 2004. Tehdy pouze v Praze a v Brně, ale postupně se přidávala další města po celém území ČR. Na rozdíl od Mezinárodního dne muzeí se Muzejní noci konají v různých termínech od 16. května do 14. června.

  • Festival muzejních nocí 2014 v ČR zde
  • Pražské muzejní noci od roku 2006 zde
  • Více o ICOM zde
  • Více o ICOM – Česká republika zde

Novým předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů se na jejím VI. sjezdu stal dosavadní šéf OS KOVO Josef Středula, na místopředsednická místa byli zvoleni vedoucí právního oddělení ČMKOS a známý odborník na důchodovou reformu Vít Samek a stávající místopředsedkyně Radka Sokolová, která dlouhodobě usiluje o lepší propagaci a zviditelnění odborů ve společnosti. Nový předseda na sjezdu zveřejnil své priority. Považuje za ně potřebu stmelovat činnost 29 odborových svazů, které jsou členy ČMKOS, aby se odborová centrála stala důstojným protihráčem svým sociálním partnerům. Zároveň upozornil, že pokud to bude nutné, bude centrála tvrdě vystupovat proti případným snahám oslabit postavení odborů a životní úroveň zaměstnanců. V diskusi k Programovému prohlášení ČMKOS vystoupila předsedkyně našeho svazu Anna Machová, která upozornila na tristní stav odměňování zaměstnanců v kultuře, na různá nebezpečí související se vstupem firmy Amazon na náš trh i na pochybné snahy hodnotit oprávněnost existence a státní podpory humanitních oborů, základního vědeckého výzkumu atd., pouze na základě jejich okamžitého ekonomického výnosu.

  • Videozáznamy VI. sjezdu ČMKOS zde
  • VI. sjezd ČMKOS v médiích zde
  • ČMKOS bude měnit svoji tvář zde