Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


22. července 2014 pod názvem „Národní parky se otevřou šetrnému turismu, pozice obcí posílí“ představil ministr životního prostředí R. Brabec návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Ten údajně výrazně zjednoduší a zpřehlední legislativu našich národních parků, otevře je šetrnému turismu a posílí roli obcí v rozhodovacím procesu. Jde například o zonaci parků, o regulaci vstupu do nich či o možnosti rozvoje a turismu na území parků. V současné době sbírá Ministerstvo životního prostředí názory a připomínky obcí, krajů, vědců i neziskových organizací k novele, která by měla zásadně změnit zákon přijatý před více než 20 lety. Novela zákona by měla být vládou projednána do konce září, nejpozději v říjnu t.r. by pak měla být projednána v Parlamentu.

Více zde
Prezentace k novele zákona zde

Čtěte také:

  • Premiér Sobotka nepovažuje zákon o NP Šumava za nutný zde
  • Šumava potřebuje vlastní zákon, který napraví škody, řekl Zeman zde
  • Má mít Šumava vlastní zákon? Opozice je PRO, vláda PROTI zde
  • Slovenský zákon o ochraně přírody novelizován zde
  • Národní parky se podle novely zákona mají více otevřít turistům zde
  • Šumava umírající a romantická (o stejnojmenném díle J. Váchala) zde

S blížícím se termínem schvalování státního rozpočtu se zintenzivňují jednání o platech. O tom, že nejhorší platy v celé státní sféře pobírají zaměstnanci v kultuře (nutno poznamenat, že spolu se zaměstnanci sociální péče) se konečně stále častěji ozývá i z veřejných médií. Samozřejmě, že v souvislosti s informacemi o probíhajících jednáních, kterých bylo v uplynulých dnech hned několik: 3. 7. se uskutečnilo jednání představitelů ČMKOS s premiérem B. Sobotkou, 7. 7. proběhlo jednání předsedů odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry (ROPO) s náměstkem P. Šimerkou na MPSV, 10. 7. se na Úřadu vlády sešel užší tým předsedů odborových svazů ROPO s ministryní práce M. Marksovou-Tominovou, na kterém OS kultury zastupovala předsedkyně OSPKOP A. Machová, a 12. 7. se uskutečnilo jednání u předsedy Senátu M. Štěcha. Všechna tato jednání se odehrála za účasti, resp. vedení předsedy ČMKOS Josefa Středuly a na všech zazněla ujištění, že problém platů ve veřejném sektoru – zvláště pak v kultuře - musí být pro tyto zaměstnance uspokojivě řešen. V uvedených jednáních jde hlavně o to, aby vládou schválená 3,5 % navýšení prostředků na platy znamenala stejné procento nárůstu do tarifů, čímž by se od 1. 1. 2015 navýšil o stejné procento plat jednoho každého zaměstnance. „Obáváme se, že růst platů nebude spravedlivý a platy řadových státních zaměstnanců se ve skutečnosti zvýší jen o procento a že si ze slíbené částky na zvýšení platů přilepší jen některé profese a pracovníci. To je pro nás naprosto nepřijatelné a v krajním případě jsme připraveni zorganizovat na podzim protestní akce, pokud nedostanou příští rok přidáno všichni státní zaměstnanci o celá 3,5 procenta“ řekl po jednání v Senátu předseda ČMKOS J. Středula.Otázka nápravy odměňování ve veřejných službách a správě je jedním z bodů programu jednání pléna RHSD 28. července 2014.

Více k tématu:


Premiér Sobotka s ministrem kultury D. Hermanem při své vizitaci 8. 7. 2014 na Ministerstvu kultury (foto MK ČR)

Tato slova pronesl premiér Sobotka 8. července po skončení bilanční návštěvy Ministerstva kultury. Slova vyřčená premiérem republiky jistě znějí slibně, zejména těm, kteří již mnoho let odvádějí vysokou daň v podobě ostudně nízkých platů za svoji práci ve všech odvětvích naší kultury. Než skončí všechna ta protahující se a úmorná vyjednávání, padnou jistě i další slibně znějící prohlášení, nás však bude především zajímat jasná a nekompromisní řeč schváleného státního rozpočtu. V tuto chvíli je ale na místě brát vděk i takovými slovy, díky nimž se tristní situace v kultuře stále častěji stává nepřehlédnutelným tématem médií. A také – a to především – poděkovat novému vedení ČMKOS za dosud učiněné kroky na podporu oprávněných požadavků zaměstnanců kultury.

Více zde

V duchu těchto slov, pronesených z úst ministra kultury se 27. května konalo již druhé setkání představitelů odborových svazů kultury se svým resortním ministrem D. Hermanem. Tentokráte však delegaci vedl nově zvolený předseda ČMKOS Josef Středula, který upozornil na dramatický rozpor mezi dikcí programového prohlášení a současnou realitou v kultuře, která se spíše povážlivě vzdaluje slibu dosáhnout pro resort kultury rozpočet odpovídající 1 % ze státního rozpočtu. Dále upozornil, že platy v kultuře jsou v celé státní sféře spolu s platy v sociální péči dlouhodobě ty nejnižší v zemi, přitom právě kultura je nejhůře placenou oblastí s vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci. Podle jeho slov kultura není jen oblastí zábavy a soukromého zájmu, jednoznačně má multiplikační efekt. Kriticky se vyjádřil k vládnímu dokumentu Státní kulturní politika na léta 2009–2014, na jehož realizaci v podstatě nedošlo a poukázal na důsledky řady nekoncepčních postupů ministerstva. Situaci v kultuře označil za hranou únosnosti a požádal ministra kultury, aby jeho ministerstvo zvýšilo tlak na ministerstvo financí, které by mělo postupnými kroky navyšovat plat těchto zaměstnanců a navázat tak na růst platů v soukromé sféře. Jednotliví předsedové OS kultury tato slova doplnili konkrétními příklady z pracovišť, kde jejich odborové svazy působí. Předsedkyně našeho OS Anna Machová mj. upozornila na paradoxní stav, kdy v důsledku desetiprocentního snížení dotací na platy v roce 2011 došlo k tomu, že zaměstnanci za více práce dostávají již čtvrtým rokem nižší platy.


Foto: ČTK

Ministr Herman vyslechl připomínky odborů s pochopením, potvrdil své rozhodnutí učinit vše, aby do konce roku 2017 bylo dosaženo 1% na kulturu ze státního rozpočtu a přislíbil brzké svolání pracovního týmu RHSD pro kulturu, kde budou palčivé problémy postupně projednány.

„V případě protestů kulturní sféry se osobně postavím do jejich čela“- D. Herman 29. 5. v ČT 24: zde