Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických a botanických zahrad, správ národních parků či správy jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, město či kraj -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám poskytují aktuální informace z činnosti odborového svazu, jeho odborných sekcí a členských organizací. Nabízejí možnost základní orientace v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Odborový svaz radí členským organizacím při kolektivním vyjednávání, jednotlivým členům při řešení pracovně právních sporů, pomáhá jim v tíživé sociální situaci. Svým členům poskytuje benefity např. v podobě příspěvku na rekreaci, lázeňské pobyty, penzijní připojištění. 

Více o OSPKOP


S velkou slávou ve vládních řadách, ale i s odsouzením v těch opozičních, došlo po letech konečně k navýšení platů státních zaměstnanců. Tři a půl procenta navíc k platu, ze kterého lze sotva vyžít, tuto situaci o mnoho nevylepší, přesto znamenají první krok k nápravě.
O tom, že zaměstnanci v kultuře jsou nejhůře odměňovanou skupinou mezi všemi státními zaměstnanci, si snad už i ti vrabci na střeše cvrlikají! Zda se, že i ministr kultury D. Herman si je vědom této neutěšené a nespravedlivé situace zaměstnanců v resortu, jehož řízením byl pověřen. Ale stačí to k tomu, aby, konečně došlo k zásadnějšímu obratu ve prospěch těch, kteří pečují o národní kulturní dědictví? Vysoce vzdělaní lidé, ke kterým bezesporu zaměstnanci kulturních příspěvkových organizací patří, se z lásky ke své profesi i přes veškeré potíže s tím spojené smířili s tím, že jsou nejhůře placenými státními zaměstnanci. S čím se však jen obtížně smiřují, je skutečnost, že s nízkými platy zároveň padá i kdysi vysoká prestiž jejich povolání. Nejsou to jen žalostné platy, ale celkový dlouhodobý nedostatek peněz v celém resortu, který dosud činí z kultury umolousanou popelku. Neměli bychom dopustit, aby tomu tak bylo i nadále – odbory určitě mlčet nehodlají!
Současná vláda, která zdědila neblahé dědictví předchozích vlád, si aspoň uvědomila, že státní zaměstnanci nejsou jen projídači státního rozpočtu. Jen doufejme, že tímto prvním krokem cesta k nápravě neskončila.

alt alt alt
Ceskatelevize.cz                  e-polis.cz                            Brněnský deník.cz

 

ČMKOS neskrývá svůj údiv nad doporučením sněmovního rozpočtového výboru navýšit platy poslanců a senátorů o zhruba 14 %. "Politici ve sněmovně vůbec nemyslí na lidi, nezajímají je stále zaostávající platy ve zdravotnictví, kultuře. Ve srovnání s tímto návrhem je chystané navýšení platů státních zaměstnanců a zaměstnanců ve školství jen symbolické. Věřím, že poslanecká sněmovna přijme jiný, rozumný návrh. Očekával bych, že politici vyvinou tlak na privátní podnikatelskou sféru, aby mzdy českých zaměstnanců v této sféře v průměru narostly alespoň o 5 %" - říká Josef Středula, předseda největší odborové centrály. ČMKOS považuje toto doporučení sněmovního rozpočtového výboru za nehorázné. "Místo toho, aby se poslanci zajímali o situaci české ceny práce, chtějí si zvýšit platy téměř o částku, kterou ještě nedávno činila minimální mzda".

V této souvislosti ještě dodejme, že platy státních zaměstnanců byly od 1. listopadu navýšeny o 3,5 %.

K přijetí Zákona o kultuře a dalších zákonů v oblasti kultury se současná vláda zavázala ve svém programovém prohlášení z 12. února letošního roku. Bez zjevného zájmu nejen médií nad osudem takto významného zákona proběhlo do 24. října připomínkové řízení k návrhu, který připravilo Ministerstvo kultury ČR. Předkladatelé návrhu vyšli z předpokladu, že zákon o kultuře by měl být jakousi obecně zastřešující normou již existujících zákonů k dílčím problematikám kultury. „Pokud stát prostřednictvím norem mimo jiné formuluje společenské zájmy, mělo by se takové vyjádření týkat nejen některých zájmů, ale i kultury," píše se v důvodové zprávě k zákonu, ve které je zároveň poukázáno na nutnost upravit zákonem vzájemnou působnost ministerstva kultury a krajů, příp. obcí tak, aby tato veřejná služba byla všemi jejími poskytovateli zajištěna ve stejném rozsahu a kvalitě na celém území České republiky.


Foto: Ludek – Wikimedia

Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) vyhlásila i v letošním roce Světový den za důstojnou práci (WDDW), který se bude konat 7. října 2014. Odbory na všech kontinentech budou organizovat nejrůznější aktivity proti prekérním pracovním podmínkám, za zaměstnanost a odborová a zaměstnanecká práva.

Jak uvádí MEOK, velký počet pracujících čelí nejistotě ve svém zaměstnání a největší úrovni nerovností v historii lidstva. Polovina pracujících rodin zaznamenala v posledních dvou letech nezaměstnanost nebo zkrácenou pracovní dobu a 1,2 miliardy lidí stále žije v extrémní chudobě.
Základní právo na zastupování prostřednictvím odborů a na kolektivní vyjednávání je v mnoha zemích ohroženo a v jiných zemích pod přímým útokem. Zaměstnavatelé se dokonce snaží podkopávat právo na stávku, čímž zpochybňují dlouhá desetiletí právního uznání tohoto nejzásadnějšího práva v rámci MOP.