Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


ČMKOS neskrývá svůj údiv nad doporučením sněmovního rozpočtového výboru navýšit platy poslanců a senátorů o zhruba 14 %. "Politici ve sněmovně vůbec nemyslí na lidi, nezajímají je stále zaostávající platy ve zdravotnictví, kultuře. Ve srovnání s tímto návrhem je chystané navýšení platů státních zaměstnanců a zaměstnanců ve školství jen symbolické. Věřím, že poslanecká sněmovna přijme jiný, rozumný návrh. Očekával bych, že politici vyvinou tlak na privátní podnikatelskou sféru, aby mzdy českých zaměstnanců v této sféře v průměru narostly alespoň o 5 %" - říká Josef Středula, předseda největší odborové centrály. ČMKOS považuje toto doporučení sněmovního rozpočtového výboru za nehorázné. "Místo toho, aby se poslanci zajímali o situaci české ceny práce, chtějí si zvýšit platy téměř o částku, kterou ještě nedávno činila minimální mzda".

V této souvislosti ještě dodejme, že platy státních zaměstnanců byly od 1. listopadu navýšeny o 3,5 %.

K přijetí Zákona o kultuře a dalších zákonů v oblasti kultury se současná vláda zavázala ve svém programovém prohlášení z 12. února letošního roku. Bez zjevného zájmu nejen médií nad osudem takto významného zákona proběhlo do 24. října připomínkové řízení k návrhu, který připravilo Ministerstvo kultury ČR. Předkladatelé návrhu vyšli z předpokladu, že zákon o kultuře by měl být jakousi obecně zastřešující normou již existujících zákonů k dílčím problematikám kultury. „Pokud stát prostřednictvím norem mimo jiné formuluje společenské zájmy, mělo by se takové vyjádření týkat nejen některých zájmů, ale i kultury," píše se v důvodové zprávě k zákonu, ve které je zároveň poukázáno na nutnost upravit zákonem vzájemnou působnost ministerstva kultury a krajů, příp. obcí tak, aby tato veřejná služba byla všemi jejími poskytovateli zajištěna ve stejném rozsahu a kvalitě na celém území České republiky.


Foto: Ludek – Wikimedia

Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) vyhlásila i v letošním roce Světový den za důstojnou práci (WDDW), který se bude konat 7. října 2014. Odbory na všech kontinentech budou organizovat nejrůznější aktivity proti prekérním pracovním podmínkám, za zaměstnanost a odborová a zaměstnanecká práva.

Jak uvádí MEOK, velký počet pracujících čelí nejistotě ve svém zaměstnání a největší úrovni nerovností v historii lidstva. Polovina pracujících rodin zaznamenala v posledních dvou letech nezaměstnanost nebo zkrácenou pracovní dobu a 1,2 miliardy lidí stále žije v extrémní chudobě.
Základní právo na zastupování prostřednictvím odborů a na kolektivní vyjednávání je v mnoha zemích ohroženo a v jiných zemích pod přímým útokem. Zaměstnavatelé se dokonce snaží podkopávat právo na stávku, čímž zpochybňují dlouhá desetiletí právního uznání tohoto nejzásadnějšího práva v rámci MOP.

V těchto dnech začíná rozhodující fáze vyjednávání o státním rozpočtu na rok 2015. Odborová strana jde do závěrečného boje dobře vyzbrojena – na tripartitě 17. září předloží zástupci ČMKOS svým partnerům v sociálním dialogu stanovisko, ve kterém požadují ještě na podzim t. r. provést úpravu platů ve veřejných službách a správě odpovídající celoročnímu nárůstu objemu platů o 3,5 % a dále  zvýšit navrhovaný objem prostředku na platy a ostatní platby za provedenou práci v návrhu státního rozpočtu pro rok 2015 ještě o 1,5 %, tj. na 5 %.

Zaměstnanci v kultuře a ochraně přírody mají tedy stále naději, že po mnoha letech konečně dojde na zvýšení jejich platů, které patří v celém národním hospodářství k těm nejnižším.

Ale nebojuje se jen o platy! Zejména v kultuře již pociťujeme tragické důsledky dlouhodobé arogantní politiky plošných škrtů zcela hmatatelně. Bezprostředně je ohrožen provoz jednotlivých institucí, bezpečnost jejich pracovníků i sbírek, ale i jejich základní činnosti, tedy plnění funkcí daných zřizovacími listinami. Ve státních institucích to samozřejmě znamená ohrožení kulturních, odborných a informačních služeb, které stát zřizováním a financováním těchto institucí veřejnosti garantuje.

V žádném případě nejde o abstraktní "odborové" hrozby. K tomu, jak nedostatečné financování ohrožuje hlavní činnosti Národní knihovny ČR, nám poskytl své vyjádření náměstek generálního ředitele NK ČR PhDr. Hanuš Hemola.