Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


K tragickému skonu mladé knihovnice v knihovně v Horní Bříze

V pondělí 25. května zemřela při výkonu své služby v knihovně v Horní Bříze mladá knihovnice, její život byl násilně ukončen rukou psychicky nemocného mladého muže.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) vyslovil soustrast rodině i blízkým pozůstalým a přislíbil jim finanční podporu z prostředků SKIP. K vyjádření soustrasti se přidávají další otřesení a šokovaní touto událostí – kolegyně a kolegové knihovníci, pracovníci dalších profesí. Mnozí při této navýsost smutné příležitosti opětovně upozorňují na situaci v kulturních zařízeních, která na pocitu bezpečnosti při práci nepřidává.

Rok 2015 je rokem 25. výročí většiny odborových svazů v rámci ČMKOS. Je tomu tak i v případě OS kultury. Herecká asociace oslavila toto jubileum vzpomínkovou akcí, na které se sešlo současné vedení se zakladateli HA ve výroční den jejího vzniku – 11. února. Přijali jsme pozvání prezidenta HA Jiřího Hromady a spolu s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a všemi zúčastněnými si připili na další úspěšná léta této významné profesní i odborové organizace.

Generální rada MEOK (Mezinárodní odborová konfederace) určila 18. únor 2015 za Akční den na obranu práva na stávku. V prohlášení MEOK k tomuto tématu se výslovně uvádí: „Odstranění práva na stávku z nás udělá otroky, Nepřipustíme, aby k němu došlo.“

Zaměstnanci londýnské Národní galerie dali jasně najevo, že nesouhlasí s chystanou privatizací návštěvnických služeb a téměř polovina z nich se rozhodla ve dne 3. 2. - 7. 2. stávkovat. Důvodem ke stávce je chystaná privatizace služeb veřejnosti, která je vyvolána dlouhodobým nedostatečným finančním příspěvkem státu na činnost této světově významné kulturní instituce. Vedení galerie se proto rozhodlo zrušit v těchto dnech plánované programy a částečně omezilo i výstavy. To, že i přes tato omezení zůstává galerie otevřená veřejnosti, využívají stávkující zaměstnanci k předávání informací návštěvníkům o tom, k čemu tento chystaný krok v galerii povede a čím je nebezpečný.

Se stávkujícími kolegy v Londýně plně solidarizujeme a vyjadřujeme jim svoji podporu!


Foto: lefigaro.fr

Více na: