Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


První bod jednání „velké tripartity“ dne 7. 3. 2016, v programu jednání uveden pod názvem Situace v oblasti kultury včetně problematiky odměňování zaměstnanců v kultuře, byl zejména kulturní veřejností očekáván s nemalým zájmem. Sociální partneři zde opět potvrdili shodu a dospěli k závěru, „aby požadavky Ministerstva kultury byly beze zbytku promítnuty do návrhu státního rozpočtu na rok 2017“. Oněmi požadavky je míněno zrušení platové tabulky č. 1 a navýšení prostředků na platy o 10 %. Zní to velice nadějně, ale buďme raději realisty, zvláště když ministr financí vždy po každém požadavku jednotlivých resortů na vyšší příděl ze státního rozpočtu reaguje tím, že nepřipustí, aby schodek státního rozpočtu na příští rok nepřesáhl 60 miliard korun.


Setkání ministra kultury s předsedou ČMKOS se zúčastnila náměstkyně K. Kalistová

Otázka financování kultury, zejména však dlouhodobě zanedbávané odměňování jejích zaměstnanců – to jsou letité evergeeny a zároveň hlavní priority našeho odborového svazu.

O financování kultury a zejména o dlouhodobě ostudných platech jejích zaměstnanců jednal předseda ČMKOS Josef Středula s ministrem kultury Danielem Hermanem poprvé v květnu 2014. Odbory tehdy požadovaly platový nárůst o 5 %. Požadovat vyšší procento by sice bylo oprávněné, avšak v danou chvíli a v celospolečenském kontextu nereálné. Současná vláda si ve svém programovém prohlášení pro oblast kultury stanovila cíl dosáhnout do konce svého volebního období – tedy do roku 2017 – takového financování rozpočtové kapitoly „kultura“, které by odpovídalo 1 % státního rozpočtu. Takový podíl na kulturu je v kulturně vyspělých zemích Evropy obvyklý; česká veřejnost se na kýžené 1 % na kulturu dosud marně těší již řadu let – nejedna předchozí vláda už s takovou myšlenkou koketovala. Až nyní se však zdá, že ono „co je psáno, to je dáno“ snad v případě této vlády bude platit.

V úterý 23. června se od 17.00 před Ministerstvem kultury konala demonstrace proti nové verzi památkového zákona. Akci uspořádala památková Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR - ASORKD a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče – SPPPP, které k této akci společně vydaly tiskové prohlášení. V únoru t.r. zaslalo SPPPP otevřený dopis ministru kultury, ve kterém kriticky hodnotí nejen předloženou pracovní verzi zákona o památkovém fondu, ale i proces přípravy tohoto zákona.


Ministr kultury však vidí celou záležitost kolem sporného zákona jinak. Na webových stránkách Ministerstva kultury se ve stejný den objevila informace, nazvaná Nový památkový zákon se nachází ve fázi úspěšného vypořádávání připomínek (více zde).

Rádi bychom ještě zmínili, že náš odborový svaz zaslal prostřednictvím ČMKOS k návrhu zákona celou řadu připomínek, na nichž se podíleli naši členové - odborní pracovníci Národního památkového ústavu.


ASORKD: www.asorkd.cz
SPPPP: www.spppp.eu

Od března letošního roku bylo s určitým napětím očekáváno, koho ministr životního prostředí jmenuje ředitelem Správy Národního parku Šumava. K rozhodnutí došlo posledního červnového dne, kdy byl s účinností od 1. července jmenován dosud pověřený ředitel Pavel Hubený. Ve zdůvodnění svého rozhodnutí ministr Brabec mj. uvedl: „Rozhodl jsem se Pavla Hubeného dnes jmenovat plnoprávným ředitelem parku. V průběhu uplynulého roku naplnil moje očekávání a požadavky, které jsem si pro funkci ředitele parku stanovil. Přesvědčil mě o svých manažerských i odborných kvalitách, které považuji za základní předpoklad pro vedení instituce, jejímž cílem je ochrana toho nejcennějšího, co v naší přírodě máme."

Je otázkou, zda budou s rozhodnutím ministra spokojeni místní starostové, důležité však je, že zaměstnancům této významné jihočeské organizace skončilo období nejistoty. Mají ve svém čele člověka, ke kterému mají důvěru a který své práci rozumí.

Čtěte také:


Foto | Štěpán Rosenkranz / Správa NP Šumava