Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických a botanických zahrad, správ národních parků či správy jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, město či kraj -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám poskytují aktuální informace z činnosti odborového svazu, jeho odborných sekcí a členských organizací. Nabízejí možnost základní orientace v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Odborový svaz radí členským organizacím při kolektivním vyjednávání, jednotlivým členům při řešení pracovně právních sporů, pomáhá jim v tíživé sociální situaci. Svým členům poskytuje benefity např. v podobě příspěvku na rekreaci, lázeňské pobyty, penzijní připojištění. 

Více o OSPKOP


             foto: Týden.cz

Ministr kultury Daniel Herman v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, vysílaném 3. července přímo z dějiště filmového festivalu v Karlových Varech mj. prohlásil: „Naše příspěvkové organizace jsou stále podfinancované. Chci, aby lidé pracující v živé kultuře i v památkové péči nebyli trestání za to, že pracují pro kulturu této země,“ Ministr tak potvrdil to, na co odborové svazy v kultuře dlouhodobě upozorňují: platy jsou v některých organizacích tak nízké, že lidé by na základě jejich výše měli nárok na sociální dávky.
Ve stejném pořadu vyslovil ministr Herman přesvědčení, že pokud budou jednání s ministrem financí probíhat stejně korektně jako dosud, přesáhne rozpočet ministerstva kultury na příští rok 12 miliard a měl by tedy garantovat ministrem, zaměstnavateli  a především odbory požadované 10% zvýšení platů..
Zní to velice slibně, ale zaměstnanci v kultuře už dávno vědí, jak daleko je od slibů k jejich naplnění. Do jednání o rozpočtu v Parlamentu se ještě může stát mnohé, zatím musíme věřit rozhodnutí vlády z druhé poloviny června (22. 6. 2016), že zaměstnancům v kultuře spolu s ostatními státními zaměstnanci „neprioritních resortů“  se platy tabulkově zvednou o 4% , celkově o 5%.

    

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ) se rozhodl pokračovat v kampani Konec levných učitelů, kterou vyhlásil koncem dubna letošního roku v návaznosti na kampaň ČMKOS Konec levné práce, jejíž zahájení konfederace oznámila v září 2015. Potřebu pokračovat v kampani zdůvodňuje ČMOS PŠ tím, že nedošlo k naplnění slibů vlády zvýšit platy ve školství o 10%, přestože si učitelé polepší více, než ostatní zaměstnanci veřejného sektoru - kromě zaměstnanců ve zdravotnictví (učitelé 8%, zdravotníci 10%, ostatní 5%). Důvodem k pokračování v kampani je i skutečnost, že nepedagogickým zaměstnancům ve školství bude přidáno jen 5%. To není pro školské odbory v žádném případě akceptovatelné – my v kultuře si dobře vzpomínáme, jak neblahé důsledky mělo zavedení dvou platových tabulek v rámci jedné instituce a dělení zaměstnanců na odborné a ty ostatní. ČMOS PŠ tak tímto svým postojem hájí zájmy i zaměstnanců v kultuře a ostatních zaměstnanců státní správy, jejichž práce není vládou preferována.

Kolegové odboráři z ČMOS PŠ, děkujeme za Vaši iniciativu a plně ji podporujeme!

 

Více na: https://www.cmkos.cz/obsah/219/skolske-odbory-hlasi-konec-levnych-ucitelu/15658

 

V reakci na žádost prezidenta Unie zaměstavatelských svazů Jiřího Horeckého o navýšení platových tarifů zaměstnanců ve zdravotnictví, školství, sociálních službách a v kultuře, přiznává premiér Sobotka složitá politická jednání o případné změně platových tarifů zaměstnanců veřejného sektoru. Ačkoliv potvrzuje, že Ministerstvo kultury sdílí požadavek Unie zaměstnavatelských svazů navýšit platy zaměstnanců v kultuře o 10%, sám je toho názoru, že stupnice platových tarifů by měly být zvýšeny všem zaměstnancům veřejného sektoru a nikoliv pouze vybraným okruhům zaměstnanců, a to s účinností od 1. 1. 2017.

Po jednání vlády 22. 6. oznámil premiér Sobotka rozhodnutí vlády navýšit platy učitelů o 8% (tarify o 6%) a platy ostatních státních zaměstnanců o 5% (tarify o 4%). "Když roste ekonomika, musí se to projevit i v životní úrovni lidí a kvalitě veřejných služeb. Nejvíce dostanou učitelé, školství je prioritou vlády", sdělil premiér a dodal, že vláda počítá s platovým nárůstem od 1. 1. 2017.

Sledujeme a podporujeme úsilí kolegů z Odborového svazu dopravy, kteří se již po řadu měsíců marně snaží prosadit zvýšení mezd řidičů autobusů, zajišťujících veřejnou dopravu v krajích. Jejich hodinová mzda je ostudná – často hluboko pod 100 Kč/hod., a pracovní vytížení neúměrné. Řidiči tráví v zaměstnání až 300 hodin měsíčně, značná část řidičů je v důchodovém věku – mladí za takových podmínek odmítají pracovat. Nedostatek řidičů řeší dopravní firmy přetěžováním těch stávajících, což rozhodně nepřispívá k bezpečnosti jízdního provozu. Zodpovědnost řidičů za životy nás pasažérů je neoddiskutovatelná, i proto bychom očekávali urychlené řešení této skandální situace!

Problém z velké části vyplývá z pochybného „nastavení“ veřejných soutěží, kdy se přihlíží k nejnižší nabídnuté ceně zakázky jako k jedinému kritériu. Bohužel, dosavadní jednání odborů nepřinesla žádoucí posun. Proto OS dopravy (po vyhlášení stávkové pohotovosti v listopadu 2015) rozhodl o konání stávky, pokud další jednání, k nimž nyní vyzývá vládu i samosprávy, budou neúspěšná. OSPKOP se solidarizuje s požadavky řidičů veřejné dopravy a podporuje jejich úsilí o nápravu!