Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


    

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ) se rozhodl pokračovat v kampani Konec levných učitelů, kterou vyhlásil koncem dubna letošního roku v návaznosti na kampaň ČMKOS Konec levné práce, jejíž zahájení konfederace oznámila v září 2015. Potřebu pokračovat v kampani zdůvodňuje ČMOS PŠ tím, že nedošlo k naplnění slibů vlády zvýšit platy ve školství o 10%, přestože si učitelé polepší více, než ostatní zaměstnanci veřejného sektoru - kromě zaměstnanců ve zdravotnictví (učitelé 8%, zdravotníci 10%, ostatní 5%). Důvodem k pokračování v kampani je i skutečnost, že nepedagogickým zaměstnancům ve školství bude přidáno jen 5%. To není pro školské odbory v žádném případě akceptovatelné – my v kultuře si dobře vzpomínáme, jak neblahé důsledky mělo zavedení dvou platových tabulek v rámci jedné instituce a dělení zaměstnanců na odborné a ty ostatní. ČMOS PŠ tak tímto svým postojem hájí zájmy i zaměstnanců v kultuře a ostatních zaměstnanců státní správy, jejichž práce není vládou preferována.

Kolegové odboráři z ČMOS PŠ, děkujeme za Vaši iniciativu a plně ji podporujeme!

 

Více na: https://www.cmkos.cz/obsah/219/skolske-odbory-hlasi-konec-levnych-ucitelu/15658

 

V reakci na žádost prezidenta Unie zaměstavatelských svazů Jiřího Horeckého o navýšení platových tarifů zaměstnanců ve zdravotnictví, školství, sociálních službách a v kultuře, přiznává premiér Sobotka složitá politická jednání o případné změně platových tarifů zaměstnanců veřejného sektoru. Ačkoliv potvrzuje, že Ministerstvo kultury sdílí požadavek Unie zaměstnavatelských svazů navýšit platy zaměstnanců v kultuře o 10%, sám je toho názoru, že stupnice platových tarifů by měly být zvýšeny všem zaměstnancům veřejného sektoru a nikoliv pouze vybraným okruhům zaměstnanců, a to s účinností od 1. 1. 2017.

Po jednání vlády 22. 6. oznámil premiér Sobotka rozhodnutí vlády navýšit platy učitelů o 8% (tarify o 6%) a platy ostatních státních zaměstnanců o 5% (tarify o 4%). "Když roste ekonomika, musí se to projevit i v životní úrovni lidí a kvalitě veřejných služeb. Nejvíce dostanou učitelé, školství je prioritou vlády", sdělil premiér a dodal, že vláda počítá s platovým nárůstem od 1. 1. 2017.

Sledujeme a podporujeme úsilí kolegů z Odborového svazu dopravy, kteří se již po řadu měsíců marně snaží prosadit zvýšení mezd řidičů autobusů, zajišťujících veřejnou dopravu v krajích. Jejich hodinová mzda je ostudná – často hluboko pod 100 Kč/hod., a pracovní vytížení neúměrné. Řidiči tráví v zaměstnání až 300 hodin měsíčně, značná část řidičů je v důchodovém věku – mladí za takových podmínek odmítají pracovat. Nedostatek řidičů řeší dopravní firmy přetěžováním těch stávajících, což rozhodně nepřispívá k bezpečnosti jízdního provozu. Zodpovědnost řidičů za životy nás pasažérů je neoddiskutovatelná, i proto bychom očekávali urychlené řešení této skandální situace!

Problém z velké části vyplývá z pochybného „nastavení“ veřejných soutěží, kdy se přihlíží k nejnižší nabídnuté ceně zakázky jako k jedinému kritériu. Bohužel, dosavadní jednání odborů nepřinesla žádoucí posun. Proto OS dopravy (po vyhlášení stávkové pohotovosti v listopadu 2015) rozhodl o konání stávky, pokud další jednání, k nimž nyní vyzývá vládu i samosprávy, budou neúspěšná. OSPKOP se solidarizuje s požadavky řidičů veřejné dopravy a podporuje jejich úsilí o nápravu!

Odborníci se shodují: Veřejnost o problémech vody v ČR neví. Za podpory MŽP se spouští nová komunikační platforma Voda základ života

 
foto česká televize

Účastníci mezioborové konference na téma Voda a pracovní příležitost (Praha, 18. března 2016) se shodli v názoru, že o problémech spojených s vodou je zapotřebí v daleko větší míře, než dosud, informovat veřejnost. „Celým dnešním dnem se prolíná nejenom problematika vody a sucha z toho odborného hlediska, ale především otázka informovanosti veřejnosti o tom, jakou má voda cenu, jak ji udržet v České republice, proč musíme realizovat určitá opatření, proč jsou nějaká zvolená řešení lepší než jiná“ – říká mj. ministr životního prostředí Richard Brabec a vítá spuštění informačního portálu Voda základ života.  Nový portál hodlá oslovit co nejširší cílovou skupinu, tedy nejen odborníky, ale i širší veřejnost. Patronem projektu je Ministerstvo životního prostředí, odbornými garanty pak Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Český hydrometeorologický ústav a Povodí Vltavy, jejichž pracovníci se podílejí i na tvorbě obsahu portálu.


foto ekolist.cz

  • O portálu Voda základ života více zde
  • O konferenci více zde