Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, územních pracovišť Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických zahrad, národních parků, či jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, či město -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám nabízejí možnost lépe se zorientovat v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Víme, že právě to se zejména v poslední době, která klade na zaměstnance značné nároky, stává častým zdrojem řady Vašich pracovních problémů. Naše stránky by Vás zároveň měly přesvědčit o tom, že řadu těchto problémů za Vás mohou vyřešit odbory – vyžaduje to ovšem spolupráci z Vaší strany.

Více o OSPKOP


Byli jsme požádáni, abychom i na našich stránkách zveřejnili nesouhlasná stanoviska českých kulturních institucí a významných odborníků k záměru vyvézt za hranice ČR významnou část díla Alfonse Muchy Slovanská epopej. Rádi tak činíme, neboť jsme – vedle pochyb o vhodnosti a vůbec možnosti transportu dvaceti rozměrných pláten – přesvědčeni o tom, že takto významné kulturní památky by se vůbec neměly vyvážet, ale naopak by se měly stát cílem mnoha uměnímilovných návštěvníků naší země.


foto novinky.cz

Pro osvěžení paměti připomínáme, že japonská strana projevila vážný zájem o zapůjčení a vystavení díla v Japonsku zhruba před pěti lety. Souhlas se zápůjčkou všech 20 pláten na výstavu do Japonska dali pražští radní již v listopadu 2012 s podmínkou, že zápůjčka bude pojištěna částkou 50 milionů eur (1,27 miliardy Kč). Kromě nákladů na pojištění uhradí japonská strana i náklady na převoz a případné restaurátorské práce ve výši zhruba 100 tisíc eur (2,53 milionu Kč). Další podmínkou tehdejších radních bylo, že vývoz díla musí potvrdit ministerstvo kultury.
Letos v dubnu potvrdil český ministr kultury při jednání s japonským velvyslancem záměr vystavit dílo v Japonsku, konkrétně v Tokiu, v rámci japonského Roku české kultury 2017.

Je třeba říci, že jakmile záměr vystavit toto světově ojedinělé monumentální dílo v Japonsku (a dále i v Číně!) vešel ve známost, vyvolal vlnu protestů v řadách našich renomovaných odborníků. Nejnověji se koncem srpna tohoto roku s žádosti nepovolit vývoz Slovanské epopeje do zahraniční obrátila dopisem adresovaným ministrovi kultury D. Hermanovi Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD).

ČMKOS se v loňském roce stala partnerem Českých sportovních her, kterých se úspěšně zúčastnila i řada odborářů. V partnerství této akce proto ČMKOS pokračuje i v letošním ročníku, který se – tentokráte v rámci vyhlášení Prahy za Evropské hlavní město sportu 2016 - uskuteční v Praze v termínu od 7. do 9. září 2016.  Po loňském úspěchu vyzývá ČMKOS prostřednictvím odborových svazů členy odborů k účasti na letošní akci, o které se více dozvíte na přiložené prezentaci.

Pokud nebudete chtít přímo soutěžit, můžete využít zajímavý doprovodný program, který je zaměřený na zdravý životní styl (možnost diskuse s odborníky na zdravou výživu a stravovací návyky, doporučená cvičení zejména pro sedavá zaměstnání, masáže, Jóga, Pilates apod.). Nezapomíná se ani na děti, pro které je rovněž připraven kvalitně zajištěný speciální doprovodný program.

Organizátoři připomínají, že se na staré latinské přísloví „Ve zdravém těle zdravý duch“ v posledních letech u nás až příliš rychle zapomíná a proto je tato nabídka určena všem, kteří uvítají tuto příležitost alespoň na chvíli změnit dosavadní svůj nezdravý a pohodlný způsob života.

Na akci, kterou doporučujeme hlavně našim členům se sedavým zaměstnáním, vás tímto srdečně zveme!


 

Výhody členství v odborech jsou snad dostatečně známy - nikdo jiný, než odbory nesjednává v kolektivní smlouvě Vaše pracovní podmínky nad rámec Zákoníku práce, nikdo jiný než odbory nedohlíží na dodržování Vaší bezpečnosti práce na pracovišti a hlavně - nikdo jiný, než odbory nevyjednává o Vašich platech. Členství v odborech Vám může přinést i další výhody - jednou z nich je nabídka speciálního slevového portálu odboryplus.cz, která se každý měsíc aktualizuje.    

 

Po více než čtyřech letech působení slevového portálu určeného odborářům je pro jeho zřizovatele nejsmutnějším zjištěním to, že o něm většina odborářů dosud vůbec nemá tušení. Přitom ti, kteří se již naučili využívat zde nabízené slevy, neváhají mluvit o množství ušetřených peněz. Například pro letošní léto připravily Odbory plus celou řadu zajímavých zahraničních i tuzemských rekreací, včetně cestovního pojištění s 50% slevou. Doporučujeme proto podívat se, co slevový portál nabízí – v množství nabídek možná objevíte výhodnou slevu právě pro Vás!

Vstup na portál přes logo odboryplus.cz v pravém sloupci našich webových stránek.

             foto: Týden.cz

Ministr kultury Daniel Herman v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, vysílaném 3. července přímo z dějiště filmového festivalu v Karlových Varech mj. prohlásil: „Naše příspěvkové organizace jsou stále podfinancované. Chci, aby lidé pracující v živé kultuře i v památkové péči nebyli trestání za to, že pracují pro kulturu této země,“ Ministr tak potvrdil to, na co odborové svazy v kultuře dlouhodobě upozorňují: platy jsou v některých organizacích tak nízké, že lidé by na základě jejich výše měli nárok na sociální dávky.
Ve stejném pořadu vyslovil ministr Herman přesvědčení, že pokud budou jednání s ministrem financí probíhat stejně korektně jako dosud, přesáhne rozpočet ministerstva kultury na příští rok 12 miliard a měl by tedy garantovat ministrem, zaměstnavateli  a především odbory požadované 10% zvýšení platů..
Zní to velice slibně, ale zaměstnanci v kultuře už dávno vědí, jak daleko je od slibů k jejich naplnění. Do jednání o rozpočtu v Parlamentu se ještě může stát mnohé, zatím musíme věřit rozhodnutí vlády z druhé poloviny června (22. 6. 2016), že zaměstnancům v kultuře spolu s ostatními státními zaměstnanci „neprioritních resortů“  se platy tabulkově zvednou o 4% , celkově o 5%.