Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických a botanických zahrad, správ národních parků či správy jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, město či kraj -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám poskytují aktuální informace z činnosti odborového svazu, jeho odborných sekcí a členských organizací. Nabízejí možnost základní orientace v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Odborový svaz radí členským organizacím při kolektivním vyjednávání, jednotlivým členům při řešení pracovně právních sporů, pomáhá jim v tíživé sociální situaci. Svým členům poskytuje benefity např. v podobě příspěvku na rekreaci, lázeňské pobyty, penzijní připojištění. 

Více o OSPKOP


Symbolicky,v ten samý den a měsíc, kdy se před 50 lety do kosmu vydal první člověk, byl spuštěn web Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody. Web bude nabízet servis odborářům, zajímavé  informace z oblasti pracovně právní, BOZP a také informace o aktuálním dění. Rádi bychom nejen našim členům, ale také široké veřejnosti přiblížili činnost odborů a výhody členství v odborech.

V úterý, 22. března ve 12.00 Na Poříčním právu 1, Praha 2 (před budovou MPSV ČR)

Východiska vize státní kulturní politiky

Vysoké hodnocení významu kultury je stabilním prvkem programových prohlášení vlád po roce 1989. Proto také již ministr kultury Pavel Tigrid začal připravovat první státní kulturní politiku. Potřebnost politického programu vlády v oblasti kultury se zvýšila po vstupu České republiky do Evropské unie.

Vážený pane ministře, dovolujeme si Vás oslovit před zítřejším jednáním vlády, a chceme Vás upozornit na některé závažné aspekty v souvislosti s vládou chystanými výraznými škrty, které možná unikly Vaší pozornosti a které nepochybně dolehnou i na resort kultury.  Jakožto zvolení zástupci cítíme zodpovědnost za všechny zaměstnance tohoto resortu, a věřte, že o jejich obavách a situaci  jsme průběžně informováni  a máme tak dostatečně dobrý přehled o tom, co se  v jednotlivých institucích děje.