Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven,  planetárií a hvězdáren, Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických a botanických zahrad, správ národních parků či správy jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, město či kraj -  pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám poskytují aktuální informace z činnosti odborového svazu, jeho odborných sekcí a členských organizací. Nabízejí možnost základní orientace v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Odborový svaz radí členským organizacím při kolektivním vyjednávání, jednotlivým členům při řešení pracovně právních sporů, pomáhá jim v tíživé sociální situaci. Svým členům poskytuje benefity např. v podobě příspěvku na rekreaci, lázeňské pobyty, penzijní připojištění. 

Více o OSPKOP


Článek s tímto provokativním názvem z pera Tomáše Böhma, t.č. ředitele Národní knihovny v Praze, se před nedávnem objevil na stránkách Parlamentních listů. O reakci na tento článek jsme požádali JUDr. Jaroslava Stránského, odborníka na pracovní právo, působícího v právním oddělení ČMKOS.

V úterý 12. července 2011 se ve 12.05 bude před Ministerstvem zdravotnictví v Praze konat happening, nazvaný :  Chcete vědět, jak bude vypadat české zdravotnictví po vládních reformách? Týká se to každého z nás, proto věříme, že se této akce zúčastní alespoň členové z našich pražských organizací. Happening bude zakončen pochodem k Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, počítejte proto s dobrým obutím!

Žádáme radu města Brna a vedení Zoologické zahrady města Brna, přísp. org. aby zabránili hrozícímu zániku Stálé akvarijní výstavy na Radnické ulici v Brně, a přičinili se o řádnou údržbu, modernizaci a další rozvoj této instituce, která svou více než čtyřicetiletou tradicí prokázala životaschopnost a oprávnění své existence.

 Více na odboryzoobrno.czweb.org

NRZP ČR zásadně nesouhlasí se způsobem projednávání (neprojednávání) novely zákona a neschopnosti ministerstva zdravotnictví komunikovat s představiteli osob se zdravotním postižením.