V České republice v současnosti neexistuje komplexní právní úprava týkající se organizací zaměstnavatelů, odborových organizací a kolektivního vyjednávání, popř. obecně sociálního dialogu (kodex). Tyto právní vztahy jsou upraveny v několika zákonech, které obsahují jak věcnou, tak procesní právní úpravu:

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů

na adrese: http://www.mpsv.cz/files/clanky/3620/kolektivni_vyjednavani.pdf

 

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Pozor! S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb; „ZoSO“) a k přesunu právní úpravy občanských sdružení (resp. spolků) do nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.; „NOZ“).

Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva

Na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-zmene-pravni-upravy-sdruzovaciho-prava-od-1-ledna-2014.aspx

 

Zákon č. 40/1​964 Sb. Občanský zákoník – znění od 1. 1. 2014

Na adrese: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-40-1964-sb-obcansky-zakonik/uplne/

 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník – Nový občanský zákoník (NOZ)

na adrese: http://zakony.centrum.cz/obcansky-zakonik-novy

na stránkách Ministerstva spravedlnosti: http://obcanskyzakonik.justice.cz/

na adrese: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

 

Zákon č. 304/2013 Sb., o veře​jných rejstřících právnických a fyzických osob

na adrese: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-verejnych-rejstricich-pravnickych-a-fyzickych-osob/

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

na adrese: http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z262_2006_1

Doporučujeme vyhledávat přes Obsah předpisu a požadovaný text (např. noční práce) zadat do vyhledávacího okénka pomocí kláves Ctrl + f na klávesnici.

Obsah předpisu: http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z262_2006o