Sociálním dialogem se míní soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, tj. mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, za účelem úpravy hospodářských, sociálních, mzdových, pracovních, bezpečnostních a dalších podmínek. Sociální dialog, který je zúčastněnými stranami veden zodpovědně, nepochybně přispívá k zachování sociálního smíru ve společnosti, a pomáhá zajišťovat i její úspěšný rozvoj a prosperitu. Rovnoprávný dialog zastoupených stran umožňuje dosáhnout optimálního výsledku, který je ve svém důsledku výhodný jak pro stranu zaměstnavatelskou, tak zaměstnaneckou, kterou při vyjednávání zastupují odbory.

Sociální dialog je základním prvkem evropského sociálního modelu, který byl v plné míře uznán ve Smlouvě prostřednictvím amsterodamské reformy. Sociální partneři (zástupci vedení podniku a pracovníků) tedy mohou aktivně přispívat k formování evropské sociální politiky.

(z textu Smlouvy o fungování Evropské unie)

 

Je-li veden sociální dialog pouze mezi odbory a zástupci zaměstnavatelů, mluvíme o BIPARTITĚ
více na: http://www.socialni-dialog.spcr.artio.cz

Pokud se vyjednávání zúčastňují i zástupci státu, pak mluvíme o TRIPARTITĚ
více na: http://www.socialni-dialog.spcr.artio.cz

Kromě toho existuje ještě EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ DIALOG
více na: http://www.cmkos.cz

Dále na: http://www.europarl.europa.eu