1. Zákoník práce č. X. - Pracovní podmínky zaměstnanců
  2. Příručka pro personální a platovou agendu (MPSV)
  3. Server Spráce - poradna