Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP (6)
BOZP - Výňatek ze zákoníku práce
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – učební manuál ČMKOS
Bezpečnost práce – nedílná součást života – učební manuál ČMKOS
Přehled nejdůležitějších právních předpisů k zajištění BOZP
PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI