Odměňování

Problematika odměňování a financování sociálních výdajů a dalších zaměstnaneckých výhod (benefitů) v organizacích veřejných služeb a správy