Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání (zdroj MPSV)
Úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání