Pracovní právo

Zaměstnanec a pracovní právo v ČR (2006)
Přehled nejdůležitějších změn zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2012
Přehled nejdůležitějších změn zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2012
Vznik, změna a skončení pracovního poměru
Odborová organizace a odborová práva
Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance
Žádanka o právní pomoc pro zaměstnance
Žádanka o právní pomoc pro odboráře