Rekreace

Zásady pro poskytování finančního příspěvku Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody na rekreaci členů odborového svazu a jejich rodinných příslušníků
Žádost o poskytnutí příspěvku na rodinnou rekreaci
Žádost o finanční příspěvek OSPKOP na dětskou rekreaci
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku OSPKOP na individuální dětskou rekreaci