Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím zamítl kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bylo rozhodnuto o žalobě ekologických aktivistů na ochranu před nezákonným zásahem, jehož původcem měla být Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.

V závěru rozsudku však „Nejvyšší správní soud považuje za vhodné poznamenat, že sdílí názor Veřejného ochránce práv, dle kterého uspořádání Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, které v sobě propojuje prvek státní správy a prvek hospodaření se státním majetkem, není šťastným řešením, a vede k netransparentnosti správy a péče o Národní park Šumava. Tato situace se však nedá řešit postupem, který v nyní projednávané věci zvolil stěžovatel“.

Čtěte také: