Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody, u něhož je registrováno 14 odborových organizací působících v příspěvkových organizacích zřizovaných ministerstvem kultury, se opakovaně snaží při všech příležitostech upozornit na to, že rozpočet ministerstva kultury je dlouhodobě podfinancován, což se samozřejmě negativně odráží i v činnosti kulturních institucí, jejichž zřizovatelem ministerstvo kultury je. ...

V návrhu rozpočtu nedochází k žádnému navýšení prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a celkový objem prostředků se dokonce předpokládá o 1 275 000 Kč nižší. Takový návrh je pro zaměstnance kultury absolutně nepřijatelný. Přes vysoký podíl středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných odborníků jsou dlouhodobě průměrné platy většiny z nich minimálně o 1/5 pod celostátním průměrem.