Tato rubrika je určena všem našim členům, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti s odbory

 

Také si myslíte, že zaměstnanci kulturních institucí nemají právo na takovou odměnu za práci, která by se alespoň přibližovala nebo dokonce rovnala platům pedagogických pracovníků ve školách? V každém případě si to myslí náměstek ministra kultury pan Mgr. Patrik Košický!!! (podrobněji o něm https://www.mkcr.cz/mgr-patrik-kosicky-namestek-clena-vlady-116.html) a bez skrupulí to sdělil předsedům několika odborových svazů zastupujících zaměstnance v kultuře na jednání o státním rozpočtu na ministerstvu kultury dne 20. září (autorka těchto řádků byla také přítomna). Pan náměstek Košický zaznamenal nesouhlas předsedů odborových svazů a snažil se svůj názor (a de facto zřejmě oficiální názor našeho resortního ministerstva!?) omluvit tím, že je těžká doba a peníze teď snáz získává vnitro... U mě si to nevyžehlil. A budeme o tom určitě ještě s ministerstvem mluvit.  

A. Machová, předsedkyně OSPKOP
říjen 2016

 

Odborová akademie zahájila

Je několik způsobů, jak přiblížit činnost odborů mladým či mladším lidem. Jedním z nich jsou vzdělávací semináře pro ty, kteří považují odbory za důležitou věc. Jeden ze seminářů organizovaný Nadací Friedricha Eberta ve spolupráci s ČMKOS se uskutečnil v červnu 2016. Sešlo se nás v závěru jednoho týdne v Praze dvanáct vybraných z celé republiky. Není to velké číslo, ale vzhledem k tomu, že zájem ze strany mladých odborářů o tento seminář byl velký - což je jistě potěšující skutečnost - vážíme si toho, že jsme byli vybráni právě my. Všichni do 40 let věku, v různých fázích života, z různých oborů činnosti (kultura, zdravotnictví, státní správa, finančnictví, průmyslová výroba aj.). Právě takto „namíchaná“ skupina na sobě tři dny pracovala. Slovy jednoho lektora: „Nestačím se divit. Vypadáte tak čerstvě, a to tady sedíte po celém pracovním týdnu, mnozí z vás po dlouhé cestě a v půlce semináře (tj. v sobotu v poledne) vypadáte zaujatě.” Ano, seminář byl velmi zajímavý a přínosný. Na začátku se nám odbory představily v přednášece místopředsedkyně ČMKOS Radky Sokolové, otevřely nám brány své historie (prof. Jiří Pokorný), byly nám představeny aktuální problémy (předseda konfederace Josef Středula, který nás přišel povzbudit s celou rodinkou). Na závěr nechyběla témata týkající se pravidel komunikace a odborového vyjednávání. Že to byl seminář nabitý, to je doufám jasné, ale měli jsme čas se všichni seznámit, říci si navzájem o svých problémech a poradit se (například při neformálním večerním programu J).

A dokonce jsme dostali domácí úkol: uvést protiargumenty, když někdo tvrdí, že

1. musím platit příspěvky a to pro mne znamená snížení platu,
2. i když nejsem v odborech, ty mě přece zastupují jako zaměstnance, neboť zastupují všechny pracovníky,
3. odbory, to jsou jako bývalé ROH, kdo to vlastně je a kde je najdu?
4. po vstupu do odborů se to vedení dozví a já budu mít problém,
5. vidím, že odbory nefungují, jak mají.

A jak byste vy odpověděli na taková stanoviska a námitky? Jak podle vás mají fungovat odbory? Není na čase o tom přestat jen hovořit, ale vstoupit do nich a chtít něco změnit? Odbory jsou tu od toho, aby za vámi stály. Od toho, aby vyjednávaly co nejlepší podmínky a aby zasáhly v případě, kdy hrozí ohrožení zdraví zaměstnance a kdy se mu děje nespravedlnost.

Renata Salátová

červenec 2016