V polovině května se v sídle odborového svazu uskutečnil v pořadí 7. volební sjezd Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody.  Delegáti ze 45 organizací zvolili nový třináctičlenný výkonný výbor (včetně 4 náhradníků),  své funkce obhájily stávající  předsedkyně – Anna Machová, místopředsedkyně - Hana Outratová a předsedkyně revizní komise - Naděžda Jungmannová. Delegáti  projednali a schválili důležité sjezdové dokumenty (více zde) a přijali usnesení, ve kterém se mj. zavazují  ve spolupráci s ostatními odborovými svazy zaměstnanců veřejného sektoru usilovat o zastavení propadu reálných platů, případně o jejich růst, zajišťovat právní ochranu a pomoc členům základních organizací a poskytovat metodickou pomoc svým organizacím při kolektivním vyjednávání.

Pozvání na sjezd přijali a se svými příspěvky vystoupili mj. předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, náměstkyně ministryně kultury Anna Matoušková,  ředitelka pro rozvojové projekty Unie zaměstnavatelských svazů Radka Soukupová a další pozvaní hosté. Obzvláště srdečný ohlas vzbudilo vystoupení emeritní předsedkyně partnerského slovenského odborového svazu Márie Krištofičové a závěrečné poděkování tajemnici svazu a staronové člence výkonného výboru  Miroslavě Knoflíčkové.

Členové nejvyššího orgánu svazu – obměněného a omlazeného výkonného výboru- si jsou plně vědomi toho, k čemu byli do svých funkcí zvoleni a počítají s tím, že je čeká náročná a zodpovědná práce.