Po necelých 11 letech se Česká republika znovu potýká s rozsáhlými záplavami. Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelní pohromy, která postihla značnou část regionů České republiky a pozorně sleduje zprávy, které přicházejí z oblastí postižených ničivými povodněmi. Ve snaze pomoci připravila přehled, jak lze (kromě dobrovolných aktivit či finanční pomoci) přispět ke zmírnění následků živelní pohromy v rámci platné právní úpravy.  Text k dispozici zde