Konec projektu Internetizace knihoven!

Ke dni 28.3. 2013 pozbyla účinnosti smlouva mezi společností Telefónica Czech Republic, a.s. a Ministerstvem kultury, na jejímž základě byly hrazeny poplatky připojení knihoven k internetu v rámci projektu Internetizace knihoven. Vzhledem ke snížení objemu finančních prostředků v kapitole MK na dotační programy, zahrnující i podporu knihoven, nebude se po tomto datu Ministerstvo kultury na financování této činnosti dále podílet.

Více o projektu Internetizace knihoven zde

Ministerstvo kultury sděluje: kultura vydělává! 

Ministerstvem kultury byla uznána a certifikována metodika pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací. "Tato metodika může ukázat všem, kteří nad tím ještě váhají, že kultura přináší i zisk pro konkrétní města," říká ministryně kultury Alena Hanáková. Do konce roku chce ministerstvo kultury spustit internetovou aplikaci zdarma, ve které si budou moci samotné kulturní organizace spočítat, kolik vydělají městům a obcím. Zástupci kulturních organizací tak doufají, že jednání s magistráty a radnicemi bude v boji o kulturu od nynějška snazší. Je však otázkou, zda tato metodika přispěje k lepšímu porozumění pro kulturní hodnoty těch, kteří rozhodují o rozpočtu ČR.