• fungující stát
  • vzdělaná a prosperující společnost  
  • sociální jistoty

Odbory, spolu s několika desítkami nevládních organizací a iniciativ, pozvaly občany nespokojené s vládou i stavem společnosti na demonstraci, která se uskuteční v sobotu - 17. listopadu na Václavském náměstí v Praze pod heslem "Demokracie vypadá jinak". Hlavními společnými požadavky demonstrujících jsou • fungující stát, • vzdělaná a prosperující společnost a • sociální jistoty.

Akce zde začne v tento den již v 11:00 dopoledne, kdy bude možné diskutovat v diskusních a informačních stanech jednotlivých iniciativ. K dispozici budou materiály jednotlivých organizací platformy STOP VLÁDĚ, petice, informace k probíhajícím i zamýšleným kampaním, a zájemci budou mít příležitost diskutovat s přítomnými odborníky na danou problematiku (St. Štech, I. Švihlíková, O. Císař, J. Bérnard-Wien aj.).

Ve 13:00 začne hlavní protest, který bude ukončen zhruba po hodině. Poté bude následovat pochod přes náměstí na Národní třídu, kde bude ukončen proslovy účastníků událostí ze 17. listopadu roku 1989.

Propagační video