Osud domu na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí zpečetěn? - MKČR neshledalo důvod k jeho ochraně

Ministerstvo kultury na základě získaných odborných posudků a studií rozhodlo neprohlásit dům na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí v Praze za kulturní památku

Ačkoliv MK ČR ve svém stanovisku  doslovně uvádí, že „rozhodnutí Ministerstva kultury není povolením k demolici objektu“ a alibisticky dodává, že „právo odstranit předmětný dům může vzejít pouze z ukončeného územního řízení u příslušného stavebního úřadu“, vše nasvědčuje tomu, že jeho osud je zpečetěn. Majitel, který dům plánuje zbourat a na jeho místě postavit nový, tak může požádat o demolici. Pražané se tak už teď mohou těšit na „Květinový dům“, který údajně „splňuje požadavky moderního života, je energeticky efektivní a přináší i "stále více potřebné kancelářské prostory kategorie A v Praze 1"

Čtěte také:

www.rozhlas.cz
www.ceskenoviny.cz
www.rozhlas.cz