Kampaň "Voda je lidské právo"

Organizace spojených národů prohlásila přístup k čisté vodě za základní lidské právo. Dne 28. července 2010 Valné shromáždění OSN výslovně uznalo ve své rezoluci č. 64/292 lidské právo na vodu a sanitační zabezpečení a uznalo, že čistá pitná voda a sanitační zabezpečení jsou klíčovými faktory při zajišťování všech lidských práv.právo. Pro rezoluci hlasovalo 122 zemí a 41 – převážně členů EU včetně ČR - se hlasování zdrželo. Tento výsledek hlasování vyvolal v zemích EU vlnu solidarity, vznikla petice Evropské občanské iniciativy „Voda je lidské právo“, kterou zajišťuje EPSU. Cílem petice je nasbírání 1 milionů podpisů, které má zajistit projednávání v orgánech Evropské komise. Pro Českou republiku je stanoven počet podpisů na 20 000. Podpisová akce trvá jeden rok a bude ukončena k 30. 4. 2013.

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR požádal všechny odborové svazy ČMKOS o podporu této kampaně, což tímto způsobem rádi činíme.

Za pomoc při získávání podpisů Vám všem velice děkujeme!           

                     

Podepsané petiční archy zasílejte na adresu OSPKOP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

Petice ke stažení:

 

Více na: www.osdlv.cz

Další Informace o kampani a důvody vzniku této Evropské občanské iniciativy jsou k dispozici na stránkách ČMKOS: www.cmkos.cz/voda-je-lidske-pravo