V pondělí 16. dubna 2012 začíná v České republice týden protestních akcí „Stop vládě“, které vyvrcholí celonárodní demonstrací v sobotu 21. dubna na Václavském náměstí v Praze. Jde o společnou akci odborů a mnoha dalších občanských iniciativ, které se nemohou a nechtějí smířit jak se stávajícím způsobem správy věcí veřejných, jehož důsledkem je prohlubující se nedůvěra občanů v politickou reprezentaci země; tak se sociálně necitlivými kroky stávající vládní koalice, které vedou k postupné devastaci sociálního státu.

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody se k této iniciativě připojuje, veden snahou poukázat i tímto způsobem nejen na nedůstojné postavení zaměstnanců, které zastupuje, ale i - nebo především – na důsledky tzv. vládních reforem pro sociálně slabé, handicapované a jinak ohrožené skupiny občanů.

(Z dopisu předsedkyně OSPKOP A. Machové do organizaci)