Státní rozpočet 2012, kapitola 334 Ministerstvo kultury - návrh vládě.

Pod tímto názvem  byl 13.9. t.r. na stránkách centra pro umění a kulturu ProCulture zveřejněn článek ředitelky této instituce Marty Smolíkové. Doporučujeme k přečtení a uvítáme (očekáváme)  Vaši reakci. Článek viz: www.proculture.cz