Vláda ČR schválila na svém zasedání dne 20. července 2011 Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011 - 2016 předloženou Ministerstvem kultury ČR. Materiál zpracovaný Odborem památkové péče Ministerstva kultury v březnu 2011 analyzuje a hodnotí stav památkové péče v letech 2003 – 2010, vztah přijímané koncepce a naplňování cílů Státní kulturní politiky a definuje cíle koncepce památkové péče na období 2011 – 2016. Vedení Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody bude usilovat o to, aby byl tento materiál zařazen do programu zářijového jednání Pracovní skupiny RHSD ČR pro kulturní otázky (kulturní tripartity). Uvítáme proto vaše připomínky.