Na 8. sjezdu Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody, který se konal 16. května 2017, si delegáti ze 47 odborových organizací zvolili nové vedení na další čtyřleté období. Předsedkyní se již po třetí stala Anna Machová z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, místopředsedkyní byla zvolena Bohuslava Obolecká z Národního památkového ústavu. V nově zvoleném 13členném výboru budou mít i nadále své zastoupení zaměstnanci resortu kultury i ochrany přírody, státních i regionálních příspěvkových organizací.

Delegáty 8. sjezdu přišli osobně pozdravit předseda ČMKOS Josef Středula, náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová, ředitel sekce kultury Unie zaměstnavatelských svazů Petr Hanuš, předsedkyně OS knihoven Dana Menšíková, předseda Unie orchestrálních hudebníků Jiří Dokoupil, předseda OS pracovníků vědy a výzkumu Pavel Konečný a za slovenské kolegy-odboráře pověřený předseda SLOVES - Sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody Peter Škulavík.

Kromě volby nového vedení a schvalování nových svazových dokumentů se delegáti 8. sjezdu věnovali aktuální situaci v odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla vládou schválena novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která by měla redukovat počet tarifních tabulek a zároveň přinést zvýšení platů zaměstnanců příspěvkových organizací, dosud odměňovaných podle přílohy č.1 tohoto nařízení, o více než 9 %, přijali delegáti 8. sjezdu výzvu adresovanou vládě ČR, aby bezodkladně naplnila své sliby a na svém nejbližším zasedání schválila novelu uvedeného nařízení vlády tak, aby novelizovaný systém odměňování vstoupil v účinnost již od 1. července 2017.