Přesně na den po čtyřech letech se 16. května 2017 v pražském sídle Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody uskuteční v pořadí 8. sjezd tohoto odborového svazu, který rozhodne o novém vedení a o dalším směřování OSPKOP.

Do všech 67 odborových organizací sdružených v našem svazu byly zaslány veškeré potřebné informace o konání sjezdu, kandidátní listiny, návrhy stanov, sociálního programu i programu svazu na příští volební období a další důležité dokumenty, které budou na sjezdu schvalovat zúčastnění delegáti – zástupci jednotlivých základních členských organizací.

Na sjezd byli pozvání kolegové odboráři – předseda ČMKOS a předsedové odborových svazů kultury, kolegové ze spřáteleného odborového svazu na Slovensku, představitelé obou našich resortních ministerstev – kultury a životního prostředí, a rovněž představitelé Unie zaměstnavatelských svazů.

Účast na sjezdu již potvrdil předseda ČMKOS Josef Středula.

Výsledky voleb do orgánů odborového svazu a závěry 8. sjezdu OSPKOP zveřejníme na těchto stránkách bezprostředně po jeho skončení