Odborový svaz dopravy (OSD) dlouhodobě usiluje o lepší platové podmínky zaměstnanců veřejné autobusové dopravy, kteří jsou za svoji nelehkou a velmi zodpovědnou práci v řadě reginů dosud nedůstojně odměňování. Náš odborový svaz už v minulosti vyjádřil podporu OSD v jeho úsilí o nápravu a vyslovuje ji i ve chvíli, kdy situace dospěla až k vyhlášení stávky. Stejně jako kolegové v OSD věříme, že se musí najít takové řešení, aby tito zaměstnanci mohli bez neustálého stresu a za důstojnou mzdu vykonávat svoji práci. Jde přece také o bezpečí nás cestujících!