I v letošním roce mohou členové našeho svazu počítat s možností využít služby Právního poradenství (dále jen PP) ČMKOS. Právní poradenství je poskytováno ve vybraných místech ČR ve stanovených dnech a časech a je zaměřeno zaměřeno na následující oblasti: • pracovní právo •​ sociální zabezpečení •​ důchodové a zdravotní pojištění •​ dodržování lidských a odborových práv •​ profesní růst a odborové vzdělávání •​ sociální dialog •​ kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni.
Také členům našeho svazu lze poskytnout právní pomoc zastoupením před soudem, a to ve sporech týkajících se •​ pracovního poměru •​ dohod konaných mimo pracovní poměr •​ sociálního zabezpečení •​ důchodového a sociálního pojištění.
Vše podstatné k právnímu poradenství •​ Zásady •​ Přehled PP v roce 2017•​ formuláře žádanek o poskytnutí služby PP či doložení členství v odborech si přečtěte v následující příloze.