● Víte k čemu jsou odbory a proč je pro zaměstnance dobré být v odborech? Víte proč je Česká republika - na rozdíl od svých mnoha evropských sousedů - zemí s nízkou odborovou organizovaností, třebaže i zde se zaměstnancům rozhodně vyplatí být v odborech?
Víte co všechno za Vás odbory vyjednávají a jak jim mohou sami zaměstnanci nejlépe prospět, aby vyjednávání jejich zvolených zástupců byla co nejúspěšnější?

Odpovědi na tyto a podobné otázky hledá odborová centrála ČMKOS  v anonymní anketě o znalostech odborů a pohledů na ně, kterou jsme se rozhodli na stránkách našeho svazu zveřejňujnit.  Předem děkujeme všem, a to i nečlenům odborů, kteří se rozhodnou věnovat svůj čas vyplněním těchto deseti anketních otázek.

Přestože prestiž odborů v naší společnosti potěšitelně roste (podle nejnovějšího průzkumu CVVM důvěřuje odborům téměř 50% obyvatel) - stále ještě mnoho zaměstnanců neví, k čemu je pro ně členství v odborech dobré. Je smutné, že mnohdy ani sami členové odborů nevědí, jak zásadní je role představitelů odborů při vyjednávání o platech zaměstnanců ve veřejných službách, kam patří i zaměstnanci v kultuře – jak se o každé procento k platům navíc dlouho a složitě vyjednává! Je třeba stále znovu a znovu připomínat, že jsou to odborové organizace, které ze zákona vyjednávají co nejlepší pracovní podmínky a nejrůznější benefity za všechny zaměstnance na jednotlivých pracovištích. Vůči odborářům samotným ale tento paragraf zákoníku práce není příliš spravedlivý. Zatímco členové odborů si tuto službu platí jedním procentem ze svého platu na odborové příspěvky, ostatní zaměstnanci, kteří nejsou odborově organizováni, se na výsledcích vyjednávání jen přiživují. Tato situace má v České republice jistě více příčin, ale doufejme, že i zdejší zaměstnanci ve své většině brzy pochopí, že členství v odborech se jim každopádně vyplatí.