V říjnu letošního došlo v sekretariátu OSPKOP k významné změně. Po více než desetileté službě ukončila svoji práci pro náš svaz na pozici tajemnice PhDr. Miroslava Knoflíčková. V této funkci ji na základě úspěšného konkurzu vystřídá paní Zdeňka Mrázková, která je připravena vykonávat tuto službu pro náš svaz a naše členy zodpovědně a spolehlivě.

Spolupráce našeho svazu s dr. Knoflíčkovou však tímto jejím rozhodnutím nekončí, i nadále zůstává členkou výkonného výboru svazu a i nadále bude našim členům poskytovat své cenné rady v oblasti pracovního práva a kolektivního vyjednávání.

Kontakty na M. Knoflíčkovou a Zd. Mrázkovou v rubrice O nás – Lidé v OSPKOP

Za skvěle odvedenou práci ve funkci tajemnice OSPKOP patří paní doktorce Knoflíčkové náš velký dík!