Světový den za důstojnou práci Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) poprvé vyhlásila v roce 2008 v reakci na důsledky světové hospodářské krize, které se negativně promítly do životů statisíců zaměstnanců. Od té doby se každoročně 7. října konají po celém světě stovky akcí, které mají připomenout místním vládám právo zaměstnanců na důstojnou práci. Nárok na mzdu zajišťující životní potřeby je jedním ze základních lidských práv. Důležitá je také mzda pokrývající základní životní potřeby (v angličtině living wage), která je jedním z principů důstojné práce. Znamená to, že mzda a další mzdové složky za standardní pracovní dobu musí stačit k pokrytí základních životních potřeb zaměstnanců a jejich rodin – například výdajů na bydlení, oblečení, jídlo, lékařskou péči a vzdělání. Zároveň by ale měla stačit i na volné využití části finančních prostředků, např. k vytváření úspor“ – čteme k tomuto tématu ve Wikipedii. Jak je to však v reálném životě našich členů?

V celém sektoru veřejných služeb a správy byla práce zaměstnanců v kultuře spolu s prací zaměstnanců v sociálních službách tradičně nejhůře odměňovaná. Každá vláda ochotně využívala toho, že zaměstnanci v kultuře mají prostě svoji práci rádi a peníze u nich nejsou vždy „až“ na prvním místě. Pravda je taková, že zaměstnanci v kultuře dlouhá léta přijímali tento svůj „úděl“ s nebývalou pokorou, a to bohužel pro nás všechny. Vždy bylo obtížné sehnat masivnější podporu vlastních kolegů při protestních akcích, jež si mj. kladly za cíl upozornit vládnoucí představitele i širokou veřejnost na ostudně nízké platy, které zaměstnanci v kultuře pobírají.

Jsme v roce 2016, naší ekonomice se daří, nejspíše i díky krokům současné vlády, která přece jen vidí souvislost mezi výší platů a růstem spotřeby. V listopadu t.r. dojde již k třetímu zvýšení platů za dobu Sobotkovy vlády, tedy i u zaměstnanců v kultuře, tentokrát o 5% (z toho 4 % do tarifů a 1 % na nadtarifní složky platu). Po letech půstu je to možná pro řadu zaměstnanců až nečekaně dobrá zpráva, pro náš odborový svaz to ale rozhodně není důvod ke spokojenosti. OSPKOP bude i nadále spolu s ostatními odborovými svazy v kultuře požadovat takový platový nárůst, který by konečně zohlednil vysoké nároky, které jsou na naše zaměstnance kladeny, ať již jde o vysokou odbornost, unikátní specializaci, jazykové znalosti, kompetence pro zacházení s nenahraditelnými hodnotami atd.

V pátek 7. října se proto v rámci Světového dne za důstojnou práci uskuteční tisková konference pořádaná odborovou organizací Národní knihovny, kterou vede současná předsedkyně našeho svazu OSPKOP Anna Machová. Spolu s dalšími předsedy odborových svazů kultury zde uvede důvody, proč není nestoudné trvat i nadále na lepším platovém ohodnocení zaměstnanců v kultuře a proč je nutné, aby částka na kulturu konečně dosáhla 1% podílu na státním rozpočtu. Ostatně „jedno procento na kulturu“ měly jednotlivé vlády ve svých programech už od roku 1999!