Byli jsme požádáni, abychom i na našich stránkách zveřejnili nesouhlasná stanoviska českých kulturních institucí a významných odborníků k záměru vyvézt za hranice ČR významnou část díla Alfonse Muchy Slovanská epopej. Rádi tak činíme, neboť jsme – vedle pochyb o vhodnosti a vůbec možnosti transportu dvaceti rozměrných pláten – přesvědčeni o tom, že takto významné kulturní památky by se vůbec neměly vyvážet, ale naopak by se měly stát cílem mnoha uměnímilovných návštěvníků naší země.


foto novinky.cz

Pro osvěžení paměti připomínáme, že japonská strana projevila vážný zájem o zapůjčení a vystavení díla v Japonsku zhruba před pěti lety. Souhlas se zápůjčkou všech 20 pláten na výstavu do Japonska dali pražští radní již v listopadu 2012 s podmínkou, že zápůjčka bude pojištěna částkou 50 milionů eur (1,27 miliardy Kč). Kromě nákladů na pojištění uhradí japonská strana i náklady na převoz a případné restaurátorské práce ve výši zhruba 100 tisíc eur (2,53 milionu Kč). Další podmínkou tehdejších radních bylo, že vývoz díla musí potvrdit ministerstvo kultury.
Letos v dubnu potvrdil český ministr kultury při jednání s japonským velvyslancem záměr vystavit dílo v Japonsku, konkrétně v Tokiu, v rámci japonského Roku české kultury 2017.

Je třeba říci, že jakmile záměr vystavit toto světově ojedinělé monumentální dílo v Japonsku (a dále i v Číně!) vešel ve známost, vyvolal vlnu protestů v řadách našich renomovaných odborníků. Nejnověji se koncem srpna tohoto roku s žádosti nepovolit vývoz Slovanské epopeje do zahraniční obrátila dopisem adresovaným ministrovi kultury D. Hermanovi Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD).

Z nejnovějšího vyjádření pražského radního pro kulturu J. Wolfa (15. 9. na portálu praha.idnes.cz) ale jasně vyplývá, že Slovanská epopej přece jen do Asie vycestuje. "Příští rok odletí do Japonska, tam bude tři čtyři měsíce a začátkem září by se měla přemístit do Číny. Tam ji čeká turné po třech městech. Když jsme teď byli na návštěvě Pekingu, tak čínské hlavní město stojí o to, aby byla Epopej vystavena i tam. Je tam ohromné muzeum, když nám někdo říká, že Epopej trpí, tak garantuji, že podmínky jsou tam stejně dobré, ne-li lepší než v Praze" - říká J. Wolf a dodává, proč by neměl být problém s jejím cestováním: "Mucha ji před sto lety namaloval tehdy nejmodernějším způsobem, který počítal s přenosem pláten. Mucha maloval kulisy, byl malíř opon, takže dílo vytvořil tak, aby mohlo cestovat. Dílo je namalované takzvanou vaječnou temperou, technikou, která je uzpůsobena k tomu, aby byla plátna rolována na válce".

Zda ministr Herman požehná cestě Slovanské epopeje do Asie i přes protesty a vážné obavy řady odborníků, se nejspíše už brzy dozvíme. Zatím jen můžeme doufat, že rozhodnutí bude v zájmu české kultury i díla samotného.