V reakci na žádost prezidenta Unie zaměstavatelských svazů Jiřího Horeckého o navýšení platových tarifů zaměstnanců ve zdravotnictví, školství, sociálních službách a v kultuře, přiznává premiér Sobotka složitá politická jednání o případné změně platových tarifů zaměstnanců veřejného sektoru. Ačkoliv potvrzuje, že Ministerstvo kultury sdílí požadavek Unie zaměstnavatelských svazů navýšit platy zaměstnanců v kultuře o 10%, sám je toho názoru, že stupnice platových tarifů by měly být zvýšeny všem zaměstnancům veřejného sektoru a nikoliv pouze vybraným okruhům zaměstnanců, a to s účinností od 1. 1. 2017.

Po jednání vlády 22. 6. oznámil premiér Sobotka rozhodnutí vlády navýšit platy učitelů o 8% (tarify o 6%) a platy ostatních státních zaměstnanců o 5% (tarify o 4%). "Když roste ekonomika, musí se to projevit i v životní úrovni lidí a kvalitě veřejných služeb. Nejvíce dostanou učitelé, školství je prioritou vlády", sdělil premiér a dodal, že vláda počítá s platovým nárůstem od 1. 1. 2017.