Sledujeme a podporujeme úsilí kolegů z Odborového svazu dopravy, kteří se již po řadu měsíců marně snaží prosadit zvýšení mezd řidičů autobusů, zajišťujících veřejnou dopravu v krajích. Jejich hodinová mzda je ostudná – často hluboko pod 100 Kč/hod., a pracovní vytížení neúměrné. Řidiči tráví v zaměstnání až 300 hodin měsíčně, značná část řidičů je v důchodovém věku – mladí za takových podmínek odmítají pracovat. Nedostatek řidičů řeší dopravní firmy přetěžováním těch stávajících, což rozhodně nepřispívá k bezpečnosti jízdního provozu. Zodpovědnost řidičů za životy nás pasažérů je neoddiskutovatelná, i proto bychom očekávali urychlené řešení této skandální situace!

Problém z velké části vyplývá z pochybného „nastavení“ veřejných soutěží, kdy se přihlíží k nejnižší nabídnuté ceně zakázky jako k jedinému kritériu. Bohužel, dosavadní jednání odborů nepřinesla žádoucí posun. Proto OS dopravy (po vyhlášení stávkové pohotovosti v listopadu 2015) rozhodl o konání stávky, pokud další jednání, k nimž nyní vyzývá vládu i samosprávy, budou neúspěšná. OSPKOP se solidarizuje s požadavky řidičů veřejné dopravy a podporuje jejich úsilí o nápravu!