Ministerstvo práce a sociálních věcí

http://www.mpsv.cz/cs/

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

http://www.mzcr.cz/

 

BOZP info

http://www.bozpinfo.cz/

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

http://www.vubp.cz/

 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu při práci

http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cz

 

Úřad pro normalizaci a státní zkušebnictví

http://www.unmz.cz/urad/unmz

 

Technická inspekce ČR

http://www.iti.cz/

 

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/

 

Užitečné odkazy

http://www.suip.cz/uzitecne-odkazy/