Ve dnech 6. – 7. 6. 2011 se v Klubu kultury v Uherském Hradišti konala  z iniciativy Oborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody (OSPKOP), Odborového svazu pracovníků kulturních zařízení (OSPKZ) a Slovenského odborového zvazu verejnej správy a kultúry  konference EPSU (Evropské federace odborových svazů veřejných služeb), na níž se sešli čeští, slovenští a maďarští zástupci odborových svazů  působících v oblasti kultury  s představiteli  EPSU, akademické obce, ministerstev kultury, obecní samosprávy, zaměstnavatelů i neziskových organizací.

Soubory ke stažení:

        

Impulsem ke svolání konference byla mj. skutečnost, že  sektor kultury v zemích střední a východní  Evropy prochází těžkým obdobím, a to nejen v důsledku globální ekonomické krize, ale také v souvislosti se současnou politickou situací v těchto zemích – zejména pokud jde o realizaci programů národních vlád a jejich předpokládané dopady na veřejné služby v oblasti kultury. Kombinace těchto faktorů se negativním způsobem dotýká jak ekonomické situace zaměstnanců kulturních institucí, tak rozsahu a kvality poskytovaných kulturních služeb.

Červnová konference byla příležitostí k výměně informací, k prezentaci aktuálních problémů a specifických způsobů a možností jejich řešení i příležitostí ke zprostředkování zkušeností kolegů ze západoevropských zemí. Poskytla také prostor k diskusi o rozvoji národních kultur v současném civilizačním prostoru Evropské unie , o možnostech financování kulturních aktivit na národní, regionální a místní úrovni, nebo např. o nutnosti vytvoření účinných mechanismů k implementaci zkušeností a poznatků o fungování kulturních institucí v zahraničí do podmínek národních států.