Před čase jsme informovali o kampani Voda je lidské právo. K reakci Evropské komise na požadavky kampaně se na Deníku Referendum vyjádřil jeden z organizátorů - Pavel Růžička, člen výkonné rady Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství (OS DLV). Článek P. Růžičky zde

Je povinností odborů důrazně upozornit veřejnost i odpovědné politiky na to, jaké prekérní pracovní podmínky může zaměstnání v Amazonu přinést. Na prvním jednání předsednictva tripartity se Sobotkovou vládou o tom hovořil Josef Středula, předseda OS KOVO. Podle slov Václava Pícla, místopředsedy ČMKOS budou odbory v nejbližších dnech na toto téma jednat s odpovědnými politiky. Zdůraznil, že odbory vítají každé nově vytvořené pracovní místo, ale ne za ztrátu lidské důstojnosti. (Z článku J. Kašparové).


Více na:  J. Kašparová: Amazon, nebo pracovní Dramazon?
Dále k tématu:  T. Fischerová: Amazon?

Českomoravská konfederace odborových svazů připravila pro jednání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD, více užívané jako tripartita) dne 11. 2. 2014 stanovisko.

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody, u něhož je registrováno 14 odborových organizací působících v příspěvkových organizacích zřizovaných ministerstvem kultury, se opakovaně snaží při všech příležitostech upozornit na to, že rozpočet ministerstva kultury je dlouhodobě podfinancován, což se samozřejmě negativně odráží i v činnosti kulturních institucí, jejichž zřizovatelem ministerstvo kultury je. ...

V návrhu rozpočtu nedochází k žádnému navýšení prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a celkový objem prostředků se dokonce předpokládá o 1 275 000 Kč nižší. Takový návrh je pro zaměstnance kultury absolutně nepřijatelný Přes vysoký podíl středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných odborníků jsou dlouhodobě průměrné platy většiny z nich minimálně o 1/5 pod celostátním průměrem.