Foto: ČT

S novým rokem přichází na svět pomalu a pracně nová vláda, která má dle volebních slibů ambici dát zemi do pořádku. Každý by si jistě přál, aby došlo na jejich naplnění, jenže výchozí pozice je neradostná a o schopnostech nových ministrů se můžeme zatím jen dohadovat. Záhy se ujme resortu kultury nový ministr, o jehož kulturních počinech toho dosud mnoho nevíme. Také nevíme, jaká bude jeho ochota jednat s odbory, ačkoliv jeho dřívější působení ve službách Arcibiskupství pražského předpokládá znalost papežských sociálních encylik, které hovoří o důležitost a významu odborů. V každém případě jsme připraveni k jednání a hodláme nového ministra kultury seznámit se svým pohledem na zděděný tristní stav resortu, ve kterém ani vysokoškolští zaměstnanci a přední odborníci zdaleka nedosahují ani průměrného platu v zemi.