Foto: týden.cz

Na semináři věnovaném současným problémům knihovnické profese (Martin, 19. 11. 2013) byl přednesen příspěvek předsedkyně našeho odborového svazu Anny Machové  Zaměstnanci kultury v České republice ve vichru reforem - co mohou a zmohou odbory. Kromě jiného v něm zaznělo:

„Odborové svazy upozorňují na to, že v důsledku prováděné politiky stát přestává plnit svoji úlohu garanta rovného, spravedlivého přístupu občanů ke kulturním hodnotám a ke zdrojům vzdělanosti. Zpracované koncepční materiály, jako je například státní kulturní politika, se po celá léta plní jen formálně nebo se neplní vůbec. Ministr kultury dosud byl ve vládě „do počtu“, vláda jako celek se problémy kultury nezabývala a, jak bylo popsáno výše, svými kroky naopak oslabovala kulturní instituce – spolu s útoky na existenci a zajištění funkce veřejných služeb státu jako takového.“ (celý příspěvek zde).

Postavení zaměstnanců-odborářů v knihovnách jakožto poskytovatelích veřejné služby v kultuře se rovněž jmenoval stejnojmenný příspěvek předsedkyně OS pracovníků knihoven Dany Menšíkové.

Třetím českým účastníkem slovenského semináře byl současný předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) Roman Giebisch, který referoval o projektu Národní soustava povolání www.nsp.cz a přípravě typových knihovnických pozic v ČR.