Odborníci se shodují: Veřejnost o problémech vody v ČR neví. Za podpory MŽP se spouští nová komunikační platforma Voda základ života

 
foto česká televize

Účastníci mezioborové konference na téma Voda a pracovní příležitost (Praha, 18. března 2016) se shodli v názoru, že o problémech spojených s vodou je zapotřebí v daleko větší míře, než dosud, informovat veřejnost. „Celým dnešním dnem se prolíná nejenom problematika vody a sucha z toho odborného hlediska, ale především otázka informovanosti veřejnosti o tom, jakou má voda cenu, jak ji udržet v České republice, proč musíme realizovat určitá opatření, proč jsou nějaká zvolená řešení lepší než jiná“ – říká mj. ministr životního prostředí Richard Brabec a vítá spuštění informačního portálu Voda základ života.  Nový portál hodlá oslovit co nejširší cílovou skupinu, tedy nejen odborníky, ale i širší veřejnost. Patronem projektu je Ministerstvo životního prostředí, odbornými garanty pak Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Český hydrometeorologický ústav a Povodí Vltavy, jejichž pracovníci se podílejí i na tvorbě obsahu portálu.


foto ekolist.cz

  • O portálu Voda základ života více zde
  • O konferenci více zde