Setkání ministra kultury s předsedou ČMKOS se zúčastnila náměstkyně K. Kalistová

Otázka financování kultury, zejména však dlouhodobě zanedbávané odměňování jejích zaměstnanců – to jsou letité evergeeny a zároveň hlavní priority našeho odborového svazu.

O financování kultury a zejména o dlouhodobě ostudných platech jejích zaměstnanců jednal předseda ČMKOS Josef Středula s ministrem kultury Danielem Hermanem poprvé v květnu 2014. Odbory tehdy požadovaly platový nárůst o 5 %. Požadovat vyšší procento by sice bylo oprávněné, avšak v danou chvíli a v celospolečenském kontextu nereálné. Současná vláda si ve svém programovém prohlášení pro oblast kultury stanovila cíl dosáhnout do konce svého volebního období – tedy do roku 2017 – takového financování rozpočtové kapitoly „kultura“, které by odpovídalo 1 % státního rozpočtu. Takový podíl na kulturu je v kulturně vyspělých zemích Evropy obvyklý; česká veřejnost se na kýžené 1 % na kulturu dosud marně těší již řadu let – nejedna předchozí vláda už s takovou myšlenkou koketovala. Až nyní se však zdá, že ono „co je psáno, to je dáno“ snad v případě této vlády bude platit.

laty v kultuře se za roky 2014 a 2015 nepatrně „pohnuly“ – v listopadu 2014 došlo k jejich navýšení o 3,5 %, v listopadu 2015 o 3 %, to však díky všeobecnému zvyšování tarifů ve veřejném sektoru. Připomínáme, že tento pohyb zatím nemohl způsobit ani dosažení reálné úrovně platů z roku 2010 a platy zaměstnanců v oblasti kultury nadále zůstávají hluboko pod celostátním průměrem.

Při posledním jednání předsedy ČMKOS s ministrem kultury 14. ledna t. r. došlo k vzájemné shodě stran nutnosti dalšího zvýšení platů zaměstnanců v kultuře. „Považuji to za věc spravedlnosti a věcí se rozhodně budeme dále zabývat při zasedání Tripartity v dohledné době“ – uvedl Daniel Herman a dodal: „Kulturu musíme chápat jako veřejnou službu, která je bohužel dlouhodobě podfinancována. Mým cílem bylo tuto neblahou situaci změnit a nastartovat obrat k lepšímu, což se sice podařilo, ale tento trend musíme udržet i do budoucna.“

ČMKOS považuje situaci v české kultuře v oblasti financí za velmi závažnou. Jde o důsledek špatné práce předchozích vlád. Jsem proto velice rád, že jsme se na definování tohoto stavu s panem ministrem dnes shodli. Musejí proto následovat další kroky, které by ve finále mohly a měly změnit situaci v té oblasti kultury, kterou spravuje ministerstvo,“ uvedl po jednání předseda největší odborové centrály v zemi Josef Středula.

Závěrem je třeba zmínit, že zaměstnanci v kultuře si cení podpory své práce ze strany současného předsedy ČMKOS, která u řady jeho předchůdců rozhodně nebyla obvyklá. Otázka platů našich zaměstnanců zůstává i nadále hlavní prioritou OSPKOP.

Čtěte také:

Zvýšení platových tarifů od 1. 11. 2015 a od 1. 1. 2016 ve veřejné správě a službách zde
Tabulky k porovnání zde